Nyheter 29.11.2010

Finlands medlemsavgifter till EU år 2009, Infoblad 7b/2010

Infoblad 7b/2010

Infoblad 7/2010Infobladet beskriver i korthet vad Finlands medlemsavgift till EU består av, hur mycket pengar Finland får av EU och i vilken form, samt vad EU:s inkomster och utgifter består av. I infobladet beskrivs också kort hur Lissabonfördraget framöver påverkar förhandlingarna om EU:s budgetram.

pdf Finlands medlemsavgifter till EU år 2009, Infoblad 7b/2010