Nyheter 3.12.2010

Minfartyget Pohjanmaa skickas till Operation Atalanta

Pressmeddelande 353/2010
3.12.2010

Republikens president beslutade den 3 december att Finland ska delta med ett fartyg i EU-insatsen Atalanta i syfte att avvärja sjöröveri vid den somaliska kusten.

Finland skickar minfartyget Pohjanmaa med en total styrka på 120 soldater till Operation Atalanta. Deltagandet varar i fyra till fem månader, varav cirka tre månader i insatsområdet från februari till april 2011. Försvarsmakten har förberett sig inför deltagandet sedan början av hösten. Atalanta är EU:s första marina krishanteringsinsats och det är också första gången som Finland har möjlighet att få erfarenhet av denna form av krishantering.

EU:s militära krishanteringsinsats Atalanta inleddes i december 2008. Insatsen bygger på resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Insatsens huvudsakliga uppgift är att trygga Världslivsmedelsprogrammet WFP:s transporter till Somalia och i mån av möjlighet att skydda även andra fartyg och att avvärja sjöröveri vid den somaliska kusten.

EU-insatsen Atalanta utgör en del av omfattande åtgärder av det internationella samfundet med syfte att stabilisera läget i Somalia. Finlands syfte är att stärka EU:s globala roll och unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik genom att delta i gemensam krishantering. Deltagandet i insatsen Atalanta är ett betydande bevis på Finlands engagemang för att stärka unionens krishantering.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Anne Huhtamäki, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 09 1605 5485