Nyheter 8.12.2010

Utrikesrådet diskuterar EU:s framtida utvecklingspolitik och Haiti

Pressmeddelande 355/2010
7.12.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i utvecklingsministrarnas möte i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel den 9 december. Huvudteman är grönboken om framtiden för EU:s utvecklingspolitik och situationen i Haiti.

Utvecklingsministrarna diskuterar kommissionens grönbok om EU:s framtida utvecklingspolitik. Kommissionen lanserade grönboken i november. Utifrån grönboken har kommissionen inlett offentliga samråd som medlemsstater, partnerländer, det civila samhället, den privata sektorn och andra aktörer väntas delta i. Utgångspunkten för grönboken är att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare. Bakom den ligger bland annat uppfattningen att det behövs mer än bistånd för att minska fattigdomen. Boken betonar vikten av ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Finland stöder en effektivering av EU:s utvecklingspolitik och en central roll för utvecklingspolitiken i EU:s yttre förbindelser. Hållbar utveckling och konsekvens i politiken spelar en central roll också i minister Väyrynens förslag till en global strategi för EU:s yttre förbindelser.

Ministrarna diskuterar framsteg inom återuppbyggnaden i Haiti och humanitärt bistånd mot koleraepidemin. Återuppbyggnaden i Haiti håller på att starta, även om koleraepidemin, som krävt mer än 1 300 människoliv, har visat sårbarheten i haitiernas levnadsförhållanden. Finland anser att EU och dess medlemsländer ska öka sitt stöd och effektivare se till att biståndet når fram. Det är dessutom viktigt att samordna givarnas biståndsprogram och att fokusera på att stödja den haitiska regeringens och de haitiska myndigheternas funktionsförmåga.

Rådet har för avsikt att diskutera situationen i Afghanistan utifrån EU:s handlingsprogram från 2009 och en rapport om dess genomförande. Finland anser att EU bör samarbeta intensivt med den afghanska förvaltningen och andra internationella aktörer för att säkra afghanskt egenansvar och biståndseffektivitet.

Ministrarna diskuterar EU:s prioriteringar inför två internationella utvecklingskonferenser som äger rum nästa år: FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries, LDC) i Istanbul i maj och högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea i november-december.

Övriga teman för mötet är utveckling av biståndseffektiviteten och verksamhetsformer samt innovativa finansieringsmekanismer.

Närmare upplysningar: utrikeshandels- och utvecklingsministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375, och ambassadrådet Sini Paukkunen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6272