Nyheter 10.12.2010

Utrikesrådet diskuterar Mellanöstern och Afrika

Pressmeddelande 361/2010
10.12.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 13 december. Huvudtemat på den långa dagordningen torde vara Mellanöstern. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid rådsmötet.

När det gäller fredsprocessen i Mellanöstern anser Finland att EU:s uppgift för närvarande är att ge starkt stöd till den USA-ledda förhandlingsprocessen. De direkta förhandlingarna som inleddes mellan Israel och palestinierna i september har upphört efter att Israels bosättningsstopp löpt ut. Finland uppmuntrar kraftigt parterna att fortsätta med förhandlingarna. Finland betonar dessutom vikten av att snabbt vidta åtgärder för att lindra situationen i Gaza och av att EU är redo att ge konkret stöd för att öppna gränstrafiken i Gaza. Finland anser också att det är viktigt att tillåta export av byggmaterial för skolor till Gaza.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Somalia och stödet till landets övergångsregering. Säkerhetsläget i landet är kritiskt, och övergångsregeringen har svaga verksamhetsförutsättningar. Den svåra situationen i Somalia förutsätter enligt Finland ett övergripande förhållningssätt som ingriper i problem både på land och till havs. EU:s insats mot sjöröveri, Atalanta, har framgångsrikt tryggat Världslivsmedelsprogrammets (World Food Program) transporter, och Finland anser att det är berättigat att förlänga insatsen med två år. Det går dock endast på fastlandet att ingripa mot de grundläggande orsakerna till sjöröveriet, och unionen bör därför i fortsättningen fokusera bland annat på att förbättra rättssystemen och sjöövervakningskapaciteten. Finland påpekar att det inte går att uppnå fred på Afrikas horn utan positiv medverkan av alla länder i regionen.

Rådet diskuterar situationen i Afghanistan efter parlamentsvalet och förlikningsprocessen mellan landets regering och rebellerna. EU måste uppmana president Karzai att sammankalla det nya parlamentet så fort som möjligt. Finland anser att det är viktigt att hålla fast vid ramvillkoren i förlikningsprocessen för att inte gå miste om de framsteg som gjorts inom mänskliga rättigheter och jämställdhet för kvinnor. Det internationella samfundet ska fokusera på att stärka den afghanska förvaltningen eftersom en stark förvaltning även främjar överföringen av ansvaret för säkerheten till Afghanistans egna styrkor.

Utrikesministrarna diskuterar den inrikespolitiska situationen efter parlamentsvalet i Moldavien i november. Finland betonar vikten av en dialog mellan parterna för att landet ska kunna välja en president och undvika ett nytt parlamentsval. Att lösa landets konstitutionella kris är en viktig långsiktig utmaning som kan antas då landet fått en ny regering. Både valet av ny president och korrigeringen av bristerna i grundlagen kräver gott samarbete och ansvarstagande av regerings- och oppositionspartierna.

Rådet diskuterar även västra Balkan. På dagordningen står framför allt parlamentsvalet i Kosovo i december och resultatet av valet i oktober och regeringsbildningsprocessen i Bosnien och Hercegovina.

Utrikesministrarna följer upp diskussionerna om Iran och Sudan, som de förde vid det förra utrikesrådet. När det gäller Iran diskuteras landets kärnprogram och den oroväckande situationen för de mänskliga rättigheterna. För Sudans del fortsätter diskussionen om EU:s åtgärder inför folkomröstningen i januari, då södra Sudan beslutar om sin självbestämmanderätt.

Rådet behandlar också EU:s strategiska partnerskap. Rådet diskuterar den höga representanten Ashtons framstegsrapport som presenteras för Europeiska rådet i december.

Övriga teman är det litauiska OSSE-ordförandeskapet nästa år och utrikesrådets prioriteringar under det kommande året.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 040 511 3786