Nyheter 15.12.2010

Estland övergår till euro 1 januari 2011

Viron eurokolikkoSamma bildmotiv, dvs. landets karta och texten ”Eesti”, finns på samtliga mynt. Mynten har designats av den estniska konstnären Lembit Lõhmus och mynten präglas av Finlands myntverk. Foto: ECB

EU:s finansministrar fattade den 13 juli i Bryssel slutligt beslut om att Estland ansluts till euroområdet från och med början av 2011. Redan idag använder nästan två tredjedelar av EU-medborgarna, dvs. cirka 329 miljoner personer, euron. När 1,2 miljoner estländare kommer med stiger antalet till 330 miljoner.

Estland avstod från rubeln för snart tjugo år sedan och tog i bruk en egen valuta igen sommaren 1992. När Estland i början av 2011 börjar använda euron har den estniska kronan hunnit användas i endast 40 år tillsammans. När Estland byter valuta blir det vårt närmaste grannland som använder euro. Estland blir också samtidigt den mest integrerade staten i Nordeuropa. Endast Estland hör till EU, Nato, Schengenområdet, OECD och snart också till euroområdet.

Den estniska kronans fasta omräkningskurs har fastställts så att en euro motsvarar 15,6466 estniska kronor.

Övergången till euron kommer antagligen att gå snabbt i Estland. Man har haft tid att förbereda sig i flera år och euron är för många ester en bekant valuta. Avsikten är att man i alla bankautomater i Estland ska få euro inom två dygn efter övergången, det vill säga senast den 3 januari. Till en början får man åtminstone 5-, 10- och 50-eurosedlar i automaterna. Myntautomater fungerar efter en övergångsperiod endast med euromynt.

Stiger priserna?

Estlands handelskammare har tagit initiativ till ett avtal om rättvis prissättning, till vilket företagarna kan ansluta sig. Företag som går med i avtalet intygar att de inte höjer priserna till följd av att euron införs. Företag, som är med i avtalet, har rätt att använda en logotyp, som gör att konsumenterna ser att företaget har anslutit sig till avtalet.

Estland och Maastrichtkriterierna

Estland uppfyller alla Maastrichtkriterierna kriterier. Statsskulden i Estland står till exempel i en klass för sig: 7,2 procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt har alla EU-länders sammanräknade skuld i förhållande till BNP stigit till över 80 procent. Estlands budgetunderskott var i fjol 1,7 procent av bruttonationalprodukten, vilket ligger klart under den gräns på tre procent som EU fastslagit. Å andra sidan har arbetslösheten i Estland stigit från 5 procent till nästan 15 procent på ett par år, men de som beslutar om den ekonomiska politiken tror att euron kommer att ge Estlands ekonomi extra draghjälp.

Mer information:
Estland övergår till euro 1 januari 2011
Eesti Panks webbplats om euron på estniska och engelska 
Europeiska centralbanken
Euroinfo telefon 800 3330, eurotelefonlinje i Estland, fungerar inte från Finland.