Nyheter 4.1.2011

Estland övergick till euro

Estlands eurostartpåseEurostartpåsen var en populär julklapp. Foto: Wikicommons

Estland anslöt sig till euroområdet den 1 januari. Under de två första veckorna i januari kan man ännu betala kontant med kronor. De estniska bankerna växlar utan avgift kronor till euro till slutet av juni 2011 till den officiella omräkningskursen.

Den estniska kronans fasta omräkningskurs har fastställts så att en euro motsvarar 15,6466 estniska kronor.

Under övergångsperioden som omfattar de två första veckorna i januari kan man alltså betala kontantinköp med både kronor och euro. Då man betalar med kronor är principen att växelpengar ges i euro från början av januari. Växel kan också ges i kronor, men de försvinner antagligen rätt snabbt från kassorna. Efter övergångsperioden duger enbart euro som betalmedel.

Rätt omräkningskurs

Priserna i kronor måste omräknas till euro genom att hela omräkningskursen används och denna får inte avrundas eller ändras på annat sätt. Om du i Estland märker att det nya priset i euro har räknats ut fel, kan du klaga direkt till affären eller vid behov till de estniska konsumentmyndigheterna. Myndigheterna följer upp prisutvecklingen och att europriserna är rätt uträknade.

Bankkonton, fakturor och annan betalningsförmedling

Från början av januari är euron Estlands officiella valuta och de estniska bankerna omvandlar automatiskt kontomedlen till euro, utan att kunderna själva behöver göra någonting. Banktransaktioner och räkningar som betalas från Finland till Estland efter den 1 januari sker i euro på samma sätt som alla gireringar inom Estland. Betalningar med kreditkort i Estland sker i euro från början av 2011.

Hur länge kan man växla kronor?

De estniska bankerna växlar utan avgift kronor till euro åtminstone till slutet av juni 2011 till den officiella omräkningskursen. Därefter växlar Eesti Pank, som motsvarar Finlands Bank, gamla sedlar och mynt i kronor utan avgift till den officiella omräkningskursen under en obegränsad tid.

Finlands Bank växlar sedlar, men inte mynt, till euro ännu i januari och februari 2011. Efter årsskiftet är de finländska bankerna och växlingskontoren inte längre skyldiga att växla kronor till euro.

Mer information:
Estland övergår till euro 2011
Eesti Panks eurowebbplats på estniska och engelska 
Europeiska centralbanken
Euroinfo telefon 800 3330, eurotelefonlinje i Estland, fungerar inte vid samtal från Finland