Nyheter 19.1.2011

År 2011 uppmärksammas frivilligarbetet

År 2011 uppmärksammas frivilligarbetet

År 2011 firas Europeiska året för frivilligarbete i EU:s medlemsländer. Målet är att lyfta fram frivilligverksamhetens betydelse, förbättra dess verksamhetsförutsättningar och ge erkänsla till personer som ger av sitt kunnande och sin tid till frivilligarbete.

EU har gemensamma mål för temaåret och medlemsländerna har därtill sina egna mål. Under året genomför Europeiska kommissionen en informationskampanj i hela Europa och medlemsländerna arrangerar evenemang kring temat.

Information om frivilligarbete under temaåret

Kommissionen och medlemsländerna vill genom information och olika evenemang lyfta fram frivilligarbetets betydelse och höja dess status. Temaårets evenemang samordnas och arrangeras av medlemsländerna.

Europeiska året för frivilligarbete är ett informationsprojekt. Inom ramen för temaåret utdelas inga pengar till frivilligarbete. I stället vill man öka kunskapen om frivilligarbetet och därigenom stärka verksamhetsförutsättningarna för det. Både organisationers frivilligarbete och medborgarnas enskilda insatser ska uppmärksammas. Kontinuiteten bör tryggas och nya frivilliga fås med i olika verksamhetsformer. Enligt kommissionens uppskattning utför nästan 100 miljoner personer inom EU frivilligarbete inom olika sektorer.

Europeiska året för frivilligarbete är en del av kommissionens program Ett Europa för medborgarna. Genom programmet som genomförs 2007–2013 finansieras olika föreningars och organisationers projekt som stöder ett aktivt medborgarskap och medborgarnas delaktighet. Kommissionen vill genom programmet stödja europeiska värden och stärka den europeiska identiteten för att därmed öka den sociala sammanhållningen.

I Finland betonas frivilligarbetets mångfald

Utgångspunkten för temaåret i Finland är frivilligarbetets mångfald. Temaåret samordnas av Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE och för genomförandet ansvarar huvudsakligen föreningen Finlands Ungdomssamarbete Allians. Temaårets beskyddare är republikens president Tarja Halonen.

Frivilligarbetet är populärt också i Finland. Enligt Allians deltar en tredjedel av alla finländska vuxna i frivilligarbete.

Under temaåret behandlas frivilligverksamhetens betydelse ur perspektiven för samhällelig relevans, medborgarnas delaktighet, samhörighet och välmående. Information riktas till beslutsfattare, organisationer och den stora allmänheten liksom till frivilligarbetare, som är värda erkänsla för sin viktiga arbetsinsats.

Evenemang i Finland

– Utmaningsevenemang, februari 2011, Helsingfors
– KANEs seminarium om förutsättningarna för frivilligarbete och föreningsverksamhet, våren 2011, Helsingfors
– Världen i byn, 28–29.5.2011, Helsingfors
– SuomiAreena, 12.7.2011, Björneborg
– En dag som frivillig, på olika håll i landet
– Europeiska årets huvudfest i september 2011

Mer information:

Europeiska året för frivilligverksamhet 2011, demokrati.fi
Europeiska året för frivilligarbete 2011 (på engelska)
pdf Ett Europa för medborgarna -programguide, Europeiska kommissionen