Nyheter 26.1.2011

Estland övergick till euro

myntSamma bildmotiv, dvs. landets karta och texten ”Eesti”, finns på samtliga mynt. Mynten har designats av den estniska konstnären Lembit Lõhmus och mynten präglas av Finlands myntverk. Foto: ECB

Estland anslutade sig till euroområdet i början av 2011. Den estniska kronan tas ur bruk från och med den 15 januari.

Estland blev den 17:e medlemmen i euroområdet och samtidigt det euroland som ligger närmast Finland. Estland är det vårt närmaste grannland som använder euro. Estland är också samtidigt den mest integrerade staten i Nordeuropa. Endast Estland hör till EU, Nato, Schengenområdet, OECD och också till euroområdet.

Den estniska kronans fasta omräkningskurs har fastställts så att en euro motsvarar 15,6466 estniska kronor. Priserna i kronor måste omräknas till euro genom att hela omräkningskursen används och denna får inte avrundas eller ändras på annat sätt. Om man i Estland märker att det nya priset i euro har räknats ut fel, kan man klaga direkt till affären eller vid behov till de estniska konsumentmyndigheterna. Myndigheterna följer upp prisutvecklingen och att europriserna är rätt uträknade.

Kronor och euro används parallellt i två veckors tid

Man får i alla bankautomater i Estland euro inom två dygn efter övergången, det vill säga senast den 3 januari. Under de två första veckorna i januari kan man alltså betala med både kronor och euro. Principen är att växelpengar genast i början av januari ges i euro. Växel kan också ges i kronor, men de försvinner antagligen rätt snabbt från kassorna. Efter övergångsperioden duger enbart euro som betalmedel.

Bankkonton, fakturor och annan betalningsförmedling

Från början av januari är euron Estlands officiella valuta och de estniska bankerna omvandlar automatiskt kontomedlen till euro, utan att kunderna själva behöver göra någonting. Banktransaktioner och räkningar som betalas från Finland till Estland sker i euro från den 1 januari på samma sätt som alla gireringar inom Estland. Betalningar med kreditkort i Estland sker i euro från och med 1 januari 2011.

 Hur länge kan man växla kronor?

José Manuel Barroso, Andrus Ansip,Matti Vanhanen och Lawrence GonziJosé Manuel Barroso, Estlands premiärminister Andrus Ansip, Matti Vanhanen och Maltas premiärminister Lawrence Gonzi diskuterar om Estlands situationen. Foto: Europeiska Kommission

De estniska bankerna växlar utan avgift kronor till euro från början av december 2010 åtminstone till slutet av juni 2011 till den officiella omräkningskursen. Därefter växlar Eesti Pank, som motsvarar Finlands Bank i Estland, gamla sedlar och mynt i kronor utan avgift till den officiella omräkningskursen under en obegränsad tid.

Finlands Bank växlar sedlar, men inte mynt, till euro i januari och februari 2011.

 

 

Euromynt och eurosedlar duger i Finland och Estland utan begränsningar

Finländska euromynt gäller i Estland på samma sätt som andra euroländers mynt. Estniska euromynt är på motsvarande sätt lagliga betalningsmedel i de övriga euroländerna, också hos oss i Finland. I Estland tas också mynt i valörerna 1 och 2 cent i användning och de är lagliga betalningsmedel också i Finland. Detta påverkar dock inte avrundningsregeln i Finland, det vill säga att kontantbetalningar avrundas till närmaste fem cent.

Estland och Maastrichtkriterierna

ECBECB:s huvuduppgift är att bevara eurons köpkraft och därmed prisstabiliteten i euroområdet. Foto: Europeiska kommission

För att ett land ska kunna ansluta sig till euron måste det uppfylla Maastrichtkriterierna. Dessa är:

  • prisstabilitet: inflationen får inte överstiga den genomsnittliga inflationen i de tre EU-länder som har lägst inflation med mer än 1,5 procent
  • räntor: den långa räntan får inte avvika med mer än 2 procent från den genomsnittliga räntan i de tre medlemsländer med lägst ränta
  • underskott: det nationella budgetunderskottet måste vara under 3 procent av BNP
  • statsskuld: skulden får inte vara större än 60 procent av BNP 
  • stabil växelkurs: växelkursen ska ha hållits inom det tillåtna fluktuationsbandet under de senaste två åren innan euron tas i användning.

Estland uppfyller alla kriterier. Statsskulden i Estland står till exempel i en klass för sig: 7,2 procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt har alla EU-länders sammanräknade skuld i förhållande till BNP stigit till över 80 procent. Estlands budgetunderskott var i fjol 1,7 procent av bruttonationalprodukten, vilket ligger klart under den gräns på tre procent som EU fastslagit. Statsskulden var också liten, endast 7,2 procent av bruttonationalprodukten. Å andra sidan har arbetslösheten i Estland stigit från 5 procent till nästan 15 procent på ett par år, men de som beslutar om den ekonomiska politiken tror att euron kommer att ge Estlands ekonomi extra draghjälp.

Mer information:
Eesti Panks webbplats om euron på estniska och engelska 
Europeiska centralbanken
Euroinfo telefon 800 3330, Eurotelefonlinje i Estland, fungerar inte från Finland.