Nyheter 26.1.2011

Ungern tog över ordförandeskapet i EU

Unkarin puheenjohtajuusBelgiens statsminister Yves Leterme avstår ordförandeskap till Ungariens statsminister Viktor Orbán. Foto: Europeiska kommissionen

Vid årsskiftet tog Ungern över ordförandeskapet för EU. Som ordförandeland fortsätter Ungern Belgiens arbete. Under sitt ordförandeskap kommer Ungern framför allt att koncentrera sig på att förbättra det ekonomiska läget i unionen och på energifrågor och sociala frågor.

Som EU-ordförandeland är Ungern det sista i den trio som landet bildat tillsammans med Spanien och Belgien. Enligt Lissabonfördraget bildar de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra en trio. Tanken är att triosamarbetet ska bidra till mer kontinuitet i politiken.

Trion har för perioden på ett och ett halvt år utarbetat gemensamma mål och därtill har vart land kunnat föra fram egna prioriteringar. Gemensamma mål som länderna fastslagit är att bromsa upp klimatförändringen, sätta EU:s sociala agenda i kraft, öka energieffektiviteten och få EU:s utrikestjänst att fungera fullt ut. Ekonomin ska också stärkas bland annat genom ökad sysselsättning.

Ungern ämnar under sitt ordförandeskap fortsätta att genomföra det så kallade Stockholmsprogrammet. Inom ramen för detta ska man speciellt utreda de europeiska romernas situation. På agendan står också en utvidgning av Schengenområdet och EU.

Ekonomin vill ordförandelandet få i balans igen framför allt genom stöd till små och medelstora företag. Ungern vill också minska fattigdomen bland barn, i synnerhet bland minoriteter.

Under det ungerska ordförandeskapet ska EU diskutera budgetramen för åren 2014–2020.

Hård kritik mot Ungern

Ungern har mött hård kritik under sina första dagar som ordförandeland. Landets regering har kritiserats framför allt för en ny medielag som begränsar bland annat pressfriheten. Många EU-länder, bland dem Tyskland, Frankrike och Storbritannien, har kritiserat den nya lagen som påstås ge premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz för stor makt inom mediefältet. Också kommissionens ordförande José Manuel Barroso har uttryckt sin oro för yttrandefriheten i Ungern.

En annan fråga som bekymrat de övriga EU-länderna är det ökande understödet för högerpartiet Jobbik. Partiet har för närvarande 47 platser i Ungerns parlament och tre ledamöter i Europaparlamentet. Ännu för några år sedan hade partiet inga representanter i någotdera parlamentet. Jobbik driver bland annat på en begränsning av etniska och sexuella minoriteters rättigheter.

Ordförandelandet leder arbetet i råden

Ordförandelandets viktigaste uppgift är att vara ordförande vid ministerrådens och dessas arbetsgruppers möten, med undantag för utrikesrådet som leds av EU:s utrikesminister. Ordförandelandet medlar fram kompromisser mellan medlemsstaterna. Även om ordförandeskapet i sig inte ger ordförandelandet extra fördelar eller makt ger det chansen att lyfta fram frågor som landet anser vara viktiga.

Under det ungerska ordförandeskapet ska den så kallade europeiska terminen för första gången användas. Den ger ökade möjligheter att övervaka medlemsländernas budgetar och ekonomiska politik.

 Mer information:
Det ungerska ordförandeskapet webbplats