Nyheter 28.1.2011

EU:s utrikesministrar diskuterar Tunisien, Libanon och Vitryssland

Pressmeddelande 24/2011
28.1.2011

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 31 januari i Bryssel. Huvudteman för mötet är den politiska situationen den senaste tiden i Tunisien, Libanon och Vitryssland samt EU:s aktiviteter i dessa regioner. Utrikesminister Alexander Stubb deltar från Finland i mötet.

Ministrarna diskuterar situationen i Tunisien efter de oroligheter som började i december, efter presidentens avgång och bildandet av en interimistisk regering. Finland betonar att EU ska vara beredd att stödja Tunisiens ekonomiska och sociala reformer. Unionens omedelbara prioritet ska vara beredskap att stödja landets valprocess. Dock ska EU hålla i minnet när den lämnar stöd att det är fråga om Tunisiens och tunisiernas egen process.

Rådet behandlar också Libanon. Libanons instabila situation förvärrades ytterligare när landets regering föll. För att undvika våldsamma sammandrabbningar är det viktigt att till landet snabbt få en regering med en sammansättning som återspeglar valresultatet och som respekterar landets enhet, suveränitet och den internationella rätten. EU ska fortsätta att stödja den specialdomstol som utreder den före detta statsministerns mord. Dessutom ska unionen upprätthålla en god dialog med de regionala aktörerna, eftersom deras möjlighet att påverka situationen i Libanon är central.

Ministrarna diskuterar situationen i Vitryssland och EU:s åtgärder. EU överväger att åter sätta i kraft och utvidga de suspenderade sanktionerna, om de som anhölls efter Vitrysslands val inte omedelbart friges och om förtrycket mot det civila samhället fortsätter. Finland är redo att godkänna EU:s sanktioner men påminner att man måste fortsätta stödet till det civila samhället och den villkorliga dialogen med Vitryssland. Att isolera Vitryssland försvårar landets närmande med Europeiska unionen på lång sikt.

EU:s höga representant Catherine Ashton berättar i rådet om det fortsatta arbetet för att utveckla unionens strategiska partnerskap. Enligt Finland har utrikestjänsten, vilken inledde sin verksamhet i december, en central ställning i det fortsatta arbetet. Rådet diskuterar också Ryssland. Finlands mål är att föra en mer strategisk diskussion om Ryssland och att förstärka EU:s gemensamma synsätt om Rysslands utveckling samt om nyckelmålen för relationerna EU-Ryssland och om de åtgärder som behövs.

Dessutom behandlar rådet Sudan och Elfenbenskusten. Ministrarna diskuterar situationen i Sudan efter folkomröstningen och EU:s åtgärder i landet. Enligt Finland är det nu viktigt att koncentrera sig på att lösa de frågor som är öppna efter fredsavtalet och folkomröstningen. Ministrarna diskuterar också situationen i Elfenbenskusten. Finland stöder det internationella samfundets strävanden att genom dialog uppnå en lösning för den kris som uppstod efter Elfenbenskustens presidentval i november och att undvika militär intervention. Övriga teman för rådet är Irans kärnprogram, situationen inom Sahelregionen och unionens inställning till religionsfrihet.

Ytterligare information: ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik vid utrikesministeriet, tel. 09 1605 5330 eller 040 505 2046 och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tel. 09 1605 5332 eller 040 511 3786