Nyheter 9.2.2011

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes förenklar gränsöverstridande samarbete

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes (EGTS) stadga antogs 2006 för att skapa ett rättsligt ramverk avsett att minimera administration i samband med gränsöverstridande projekt. Idag har 16 gränsöverstridande regioner inrättat EGTS-grupperingar som omfattar över 320 offentliga myndigheter i hela Europa.

Regionkommitténs ordförande, Mercedes Bresso, har kommenterat EGTS-samarbetet genom att bland annat säga: ”De nationella gränserna får inte längre vara ett hinder om två avgränsande regioner vill driva ett sjukhus eller en arbetsförmedling tillsammans”.

Regionkommittén lanserar nu en EGTS-plattform som syftar till att följa upp förslagen och för att kunna ta del i de praktiska erfarenheterna. Tanken är att samtliga experter och aktörer inom EGTS skall delta i plattformens verksamhet.

Praktisk erfarenhet har visat att problem fortfarande kvarstår att lösa berörande det gränsöverstridande samarbetet, bland annat berörande beviljande av EU-bidrag. Därför har en rad borgmästare och regionpresidenter i januari 2011 uppmanat EU:s lagstiftare att förenkla bestämmelserna när det gäller att förse medborgarna med gränsöverstridande infrastruktur och offentliga tjänster. Europeiska Kommissionen kommer också före sommaren att lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om att se över det nuvarande regelverket.

För mer information: /> EGTS-grupperingar (på engelska): www.cor.europa.eu/egtc

Regioninformatör Kari Ruokola /> Europainformationen på Åland
kari.ruokola@formin.fi