Nyheter 9.2.2011

EU starkare än tidigare?

Pressmeddelande 37/2011
8.2.2011

Ambassadör Jan Store, Finlands ständige representant vid Europeiska unionen, håller en föreläsning öppen för allmänheten torsdagen den 10 februari klockan 14.30–15.30. Rubriken för föreläsningen är ”EU starkare än tidigare – fantasi eller verklighet?” Föreläsningen hålls i Lilla Parlamentets Infocentrum, Arkadiagatan 3 i Helsingfors.

Ambassadör Store har en lång erfarenhet av EU-frågor. Sedan 2008 är han Finlands ständige representant vid Europeiska unionen. Han arbetade redan före det i Bryssel på 1990-talet vid tiden för Finlands medlemskapsförhandlingar och under Finlands första år som EU-medlem.

Föreläsningen ingår i vårens föreläsningsserie som ordnas av Europainformationen i Nyland och riksdagsinformationen. Temat för föreläsningsserien är EU:s tillstånd och framtid. Följande föreläsning i serien hålls den 17 mars då verkställande direktör Sixten Korkman från Näringslivets Forskningsinstitut talar om eurons framtid.

Ytterligare information: Regioninformatör Hanna Päivärinta, Europainformationen i Nyland, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511, eller informatören vid riksdagsinformationen Sami Pekola, tfn 09 432 2484, 050 574 2540