Nyheter 4.3.2011

Europeiska unionen söker återigen nya tjänstemän

Pressmeddelande 78/2011
4.3.2011

Europeiska unionen inleder återigen i vår rekrytering av nya tjänstemän via uttagningsprov. Också medborgare i de gamla medlemsländerna kan nu söka arbete vid Europeiska unionens organisationer. Det andra förnyade uttagningsprovet i ordningen öppnas den 16 mars. Den här gången söker EU förvaltningstjänstemän i början av karriären och förvaltningstjänstemän med arbetserfarenhet. Över 1 100 finländare arbetar för närvarande vid EU.

Europainformationen vid utrikesministeriet ordnar i mars informationsmöten om EU:s uttagningsprov på olika håll i landet. Informationsmötena arrangeras i samarbete med universitet och högskolor.

Marko Mäntylä, som är sakkunnig i EU-ärenden vid statsrådets EU-sekretariat, säger att det är viktigt för Finland att det även framöver finns många EU-anställda som känner till det finländska samhället samt näringsstrukturen och specialförhållandena i Finland. Mäntylä berättar att finländare under den tid Finland varit EU-medlem har placerat sig riktigt bra inom olika uppgifter inom unionen.

”Vi stödjer enligt bästa förmåga personer som deltar i uttagningsproven”, säger Mäntylä.

Europeiska unionens rekryteringsbyrå EPSO (The European Personel Selection Office) ordnar årligen uttagningsprov som är öppna för alla. Annonser om EU:s rekryteringstävlingar publiceras i tidningar i medlemsländerna och i Europeiska unionens officiella tidning. Information finns också på EPSOs webbplats och ansökan sker via ett EPSO-konto på webbplatsen.

Uttagningsproven sker i regel två steg. Den första delen, ett datorbaserat prov ordnas i varje medlemsland. De som kommer med i det andra steget kallas till ett utvärderingsprov i Bryssel.

Sökande som klarat uttagningsprovet sätts upp på så kallade reservlistor, som är i kraft ett år. Även om man blivit uppsatt på reservlistan är det ingen garanti för en arbetsplats, men genom att vara aktiv kan man inverka på hur snabbt man får arbete.

Av sökandena krävs medborgarskap i ett EU-land, specialkunskap inom respektive område, språkkunskaper och fullgjord värnplikt. Uppgiftsområdena i det prov som nu öppnas är europeisk offentlig förvaltning, ekonomi, finans, juridik, revision och statistik. Minimikrav är lägre högskoleexamen.

Statsrådets EU-sekretariat ordnar handledning för uttagningsproven för förvaltningstjänstemän. Förberedelserna för det första steget sker via internet, så att också personer som arbetar utomlands kan delta. För dem som klarat sig till det andra steget ordnas mer individuell handledning.

Europainformationen vid utrikesministeriet ordnar informationsmöten om EU:s rekryteringstävlingar. Informationsmötena, som i regel arrangeras i samarbete med universitet och högskolor, hålls på följande orter.

7.3 Åbo
10.3 Tavastehus
11.3 Jyväskylä
14.3 Tammerfors
17.3 Vasa och Karleby
18.3 Helsingfors
24.3 Joensuu
28.3 Uleåborg och Rovaniemi

Mer information finns på Europainformationens webbplats www.eurooppatiedotus.fi.

Ytterligare information: enhetschef Marja Aspelund, Europainformationen vid utrikesministeriet, tfn 09 1605 5813, sakkunnig i EU-ärenden Marko Mäntylä, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2120, Europainformationens regionkontor i landskapen, tfn 010 3456 700