Nyheter 11.3.2011

Utrikesminister Stubb om Libyen: EU erkänner bara stater

Utrikesminister Alexander Stubb. Foto: Europeiska unionens råd.Frågan om erkännande av Libyens oppositionsråd blev en central fråga vid EU-utrikesministrarnas inofficiella möte på torsdagen den 10 mars. Enligt utrikesminister Alexander Stubb anser "Finland och 25 andra EU-länder att endast länder kan erkännas". Utrikesministermötet beredde EU:s extra toppmöte om Libyen som äger rum i morgon. Vid toppmötet strävar statscheferna efter att avge en gemensam stark förklaring om situationen i Libyen. Enligt Stubb är hela EU:s tydliga budskap nu att "Muammar Gaddafi måste gå – och han måste gå snart".

Erkännande av Libyens oppositionsregering kom i centrum i synnerhet därför att Frankrike har meddelat sig anse att oppositionsregeringen (Nationella övergångsrådet, CNT) är Libyens enda lagliga regering. Utrikesminister Stubb påminde dock att "vi inte exakt vet vilka dessa är. Och när före detta inrikesministern och justitieministern är med, vilka verkat i (Libyens ledare) Muammar Gaddafis regim ett tjugotal år, så har de säkert inte under den tiden verkat för att försvara de mänskliga rättigheterna.”

Enligt utrikesministern råder ingen oenighet mellan Frankrikes utrikesminister Alain Juppé och de övriga EU-ministrarna om att "vi diskuterar med alla parter. Men några erkännanden kan vi inte göra", sade utrikesminister Stubb vid sin presskonferens i Bryssel.

Stubb bedömde att EU allt som allt har lyckats väl under de senaste två och en halv veckorna i sin Libyenpolitik. "Först fick vi till stånd ett skarpt uttalande. Sedan i rekordfart sanktioner på initiativ av Finland. Den humanitära hjälpen har koncentrerats till gränsen mellan Libyen och Tunisien, där behovet är störst. Beträffande eventuell militär intervention, såsom verkställighet av ett flygförbud, hör dess planering naturligt till Nato, och dess verkställighet förutsätter sannolikt beslut av FN:s säkerhetsråd.

Utrikesminister Stubb betonade också den avgörande betydelsen av regionens länders organisationer. "EU kan inte agera ensam, och inte heller bara med USA, utan unionen måste agera framför allt med Arabförbundet samt också med Afrikanska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd."

Enligt utrikesministern krävs planering av åtgärder som hänför sig till användning av militära resurser. "Om t.ex. massmord skulle inledas i Libyen i stil med Rwanda, måste planerna vara klara. Om FN sedan gav sitt bifall, skulle det finnas planer att verkställa". Samtidigt betonade utrikesministern dock starkt, att det i den internationella debatten synligt framhållna flygförbudet "ligger bakom många lås, dvs. medverkan av FN:s säkerhetsråd och Arabförbundet. Det är en mycket svår och tung militär åtgärd, där man borde anfalla mot missilförsvaret, mot flygmaterielen och så vidare".

En förklaring planeras till toppmötet

Utrikesministrarna beredde genom sitt möte en förklaring som det extra Europeiska rådet som sammanträder på fredagen ska besluta om. Enligt utrikesminister Stubb kunde förklaringen innehålla bland annat följande element: "I förklaringen måste man fördöma Gaddafis krigshandlingar mot sitt eget folk och framföra önskemålet att Gaddafi skulle avgå frivilligt. Det ska vara möjligt att kunna diskutera med alla parter. Dessutom måste man beakta den humanitära hjälpen. I förklaringen måste också ingå en formulering för den händelse att situationen blir okontrollerbar. Då ska man kunna agera utifrån beslut av FN:s säkerhetsråd."

Enligt Stubb måste förklaringen också dra upp linjer för Europas grannskapspolitik. Ett omnämnande om Internationella brottsmålsdomstolen skulle också vara viktigt.

Enligt utrikesministern skapar flyktingströmmarna från Libyen mycket bekymmer och osäkerhet. Enligt obekräftade uppgifter kan det i Libyen fortfarande finnas t.ex. cirka en miljon egyptier. "Därför har vi beviljat ett betydande belopp i humanitärt bistånd till gränsen mellan Libyen och Tunisien. Ett stort frågetecken är om libyerna själva blir tvungna att i något skede fly hunger och våld, vilket tills vidare inte har skett", förklarade utrikesminister Stubb.

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Mikko Hautala, tfn 040 834 6758; pressråd Jussi Seppälä, tfn +32 476 950 547