Nyheter 15.3.2011

Eurons framtid diskuteras i Lilla parlamentet

Pressmeddelande 94/2011
15.3.2011

Näringslivets forskningsinstitut ETLAS verkställande direktör Sixten Korkman föreläser för allmänheten torsdagen den 17 mars kl. 14.30–15.30. Föreläsningens rubrik är "Eurons framtid". Föreläsningen hålls vid Lilla parlamentets Infocentrum, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Sixten Korkman är känd som expert på Europeiska unionens ekonomiska frågor. Åren 1995–2005 tjänstgjorde han som generaldirektör vid Europeiska unionens ministerråds generalsekretariat ansvarig för ekonomiska frågor och finansfrågor, samt från år 2002 också för EU:s budget samt sysselsättningsfrågor och sociala frågor.

Föreläsningen är en del av vårens föreläsningsserie som ordnas av Nylands Europainformation och riksdagsinformationen med temat EU:s tillstånd och framtid. Föreläsningsserien avslutas med denna tillställning.

Före föreläsningen serveras kaffe. Det är fritt inträde till föreläsningen.

Ytterligare information: Regioninformatören vid Nylands Europainformation Hanna Päivärinta, tel. 09 1605 6565, 040 510 7511, eller informatören vid riksdagsinformationen Sami Pekola, tel. 09 432 2484, 050 574 2540