Nyheter 18.3.2011

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Libyen och Japan

Pressmeddelande 101/2011
18.3.2011

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 21 mars i Bryssel. Huvudtemana för mötet är situationen i EU:s södra grannskap, i synnerhet i Libyen, och unionens stöd till regionen samt situationen i Japan. Utrikesminister Alexander Stubb deltar från Finland i mötet.

Utrikesministrarna diskuterar den senaste utvecklingen i den södra grannskapsregionen, i synnerhet i Libyen. FN:s säkerhetsråd godkände sent på torsdagskvällen med stöd av kapitel VII i FN:s stadga en resolution där omedelbart eldupphör och ett omedelbart slut på våldet mod civila krävs. Med stöd av resolutionen får en flygfri zon som omfattar hela Libyens luftrum inrättas och våld får användas för att skydda civila. De lokala aktörernas synpunkter hade nyckelrollen vid godkännandet av resolutionen. Europeiska unionen är beredd att bidra till genomförandet av resolutionen inom ramen för sitt mandat och sin kompetens. Utvecklingen i Tunisien och Egypten har en stor betydelse för hela regionen. Länderna förväntas genomföra reformer och säkerställa att de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna förverkligas. EU måste för sin del skyndsamt vidta konkreta åtgärder för att stödja Egypten och Tunisien.

Rådet diskuterar situationen i Japan. Jordbävningen och tsunamin i Japan har utöver de omedelbara humanitära konsekvenserna också långtgående konsekvenser, och det akuta skedet är ännu inte över. EU måste visa solidaritet med Japan på alla sätt. För att säkerställa att biståndsarbetet framskrider så väl som möjligt, måste EU-ländernas verksamhet i Japan skötas mycket koordinerat.

På rådets dagordning finns linjerna för EU:s verksamhet i Bosnien och Hercegovina, där de reformer som EU förutsatt har kört fast. Finland stödjer EU:s allt starkare närvaro i landet. Utöver detta diskuterar rådet situationen i Vitryssland. Situationen i landet har inte förbättrats trots internationell påtryckning och i landet har rättegångar inletts mot dem som anhölls i samband med demonstrationerna efter presidentvalet. Enligt Finland är det viktigt att fortsätta att sätta tryck på den vitryska ledningen för att de som fängslades efter valet ska befrias.

Rådet för utrikes frågor diskuterar också EU:s Sahelstrategi. Utgångspunkten för strategin är att man inte kan skilja säkerhet och utveckling från varandra. EU måste stödja samarbetet mellan länderna i regionen samt på ett övergripande sätt främja hållbar utveckling, inbegripet god förvaltning och intern konfliktlösning. Rådet för utrikes frågor avger också slutsatser i fråga om situationen i Somalia. Dessutom finns situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, som ytterligare förvärrats, på rådets dagordning.

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 040 511 3786 och ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik vid utrikesministeriet, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046