Nyheter 29.3.2011

Till Europa eller längre – det finns många möjligheter

Pressmeddelande 111/2011
29.3.2011

Evenemanget Res till Europa eller längre! den 31 mars erbjuder information om studier, utbytesprogram och arbetssökning utomlands. Evenemanget ordnas kl. 13–19.00 på Bibliotek 10 i Posthuset, Elielplatsen 2, Helsingfors.

I evenemanget presenteras genom informationsinslag olika kanaler för studier, praktik och arbete i Europa eller i länder längre bort. Dessutom berättar man i informationsinslagen om hur man söker tjänst vid Europeiska unionen och hur Europasset används. Unga som berättar om sina erfarenheter i andra länder finns också på plats. Vid de olika standen ges personlig rådgivning och handledning för att hitta olika möjligheter.

Årligen reser ca 20 000 personer utomlands från Finland för att t.ex. delta i olika långa studentutbyten. För närvarande avlägger också över 5 000 finländare examen utomlands. Endast genom Eures-tjänsterna åker knappt tusen personer årligen från Finland för att arbeta i olika länder i Europa och genom Nordjobb reser ca 300 personer till de nordiska länderna.

I evenemanget Res till Europa eller längre! deltar tretton aktörer: AIESEC, Allians ungdomsutbyte, CampusFrance, CIMO/Eurodesk, Fulbright Center, Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stadsbibliotek, EURES-tjänsterna vid Helsingfors arbets- och näringsbyrå Kluuvi, Utbildningsstyrelsen/Europass, Pohjola-Norden/Hallå Norden, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund/Nordjobb, Tysklands ambassad och Nylands Europainformation.

Det är fritt inträde till evenemanget.

Informationsinslagens program:   href="http://www.europainformationen.fi">www.europainformationen.fi eller www.maailmalle.net

Ytterligare information om evenemanget: Nylands Europainformation, regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565 eller 040 510 7511