Nyheter 11.4.2011

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Libyen

Pressmeddelande 127/2011
11.4.2011

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 12 april i Luxemburg. Huvudtemat för mötet är situationen i EU:s södra grannskap, i synnerhet i Libyen. Utrikesminister Alexander Stubb deltar från Finland i mötet.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Libyen och annanstans i södra grannskapsområdet. EU har efter FN:s säkerhetsråds resolution 1973 förberett sig för GSFP-åtgärder för att skydda Libyens civilbefolkning och för att vid behov trygga leveranserna av det humanitära biståndet. Rådets beslut om att inrätta en militär EUFOR krishanteringsoperation för Libyen fattades i ett skriftligt förfarande den 1 april. Beslut om att starta operationen kommer att fattas separat om och när FN det begär. Målet på lång sikt såväl i Libyen som annanstans i regionen är en politisk process, där länderna genom en bredbasig dialog övergår till ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att de åtgärder för att bygga ett partnerskap för ny demokrati och gemensam välfärd med det södra grannskapet som ingick i meddelandet från kommissionen och höga representanten avgivet i mars inleds så snart som möjligt.

Rådet diskuterar Mellanösterns fredsprocess och hur situationen i regionen påverkar den. En våldsspiral har åter börjat mellan parterna. Att bryta denna spiral räcker inte, man måste kunna inleda fredsförhandlingar. Man måste stödja kvartettens aktivitet samt förverkligandet av det möte kvartetten planerat för april. Fredsprocessen måste betraktas som en organisk del av regionens händelser, inte som ett lösryckt element.

På dagordningen finns dessutom situationen i södra Kaukasus och EU:s aktiviteter i regionen. Vi anser att EU har en allt viktigare roll i strävandena att stabilisera regionen. Stödet till den s.k. Minskgruppen bör fortsättas. Samtidigt bör man satsa på Armeniens och Azerbajdzjans EU-närmande och stödja dessa länders demokratiseringsprocess. Det är viktigt att EU satsar opartiskt på alla länder i regionen.

Rådet diskuterar också situationen i Vitryssland. Det är viktigt att upprätthålla trycket mot landets ledning för frigivning av dem som fängslades som en följd av valet. Befintliga sanktioner måste ges tid att verka och ytterligare åtgärder kan övervägas, om landet inte reagerar på EU:s krav. En villkorlig dialog måste vara EU-politikens kärna även i framtiden.

Rådet behandlar dessutom EU:s människorättspolitik. Finlands mål är att öka konsekvensen i och effektiviteten av EU:s människorättspolitik. I EU bör man effektivisera beredningen och reagerandet, förbättra koherensen samt satsa på förebyggande och långsiktigt människorättsarbete. På rådets dagordning finns dessutom inledandet av Europeiska utrikestjänstens arbete samt situationen i Elfenbenskusten.

Ytterligare information: utrikesministerns specialmedarbetare Jori Arvonen, tfn 09 1605 5016 eller 050 553 6117 och ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik vid utrikesministeriet, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046