Nyheter 20.5.2011

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar Mellanöstern och södra grannskapet

Pressmeddelande 151/2011
20.5.2011

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder den 23 maj i Bryssel. Huvudtemana för mötet är fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i EU:s södra grannskap.

Rådet diskuterar fredsprocessen i Mellanöstern och de palestinska parternas avtal om återställande av nationell enighet. Finland anser att meddelandet av Fatah och Hamas om samförstånd och om inrättande av en enhetsregering är uppmuntrande. Den kommande enhetsregeringen måste bedömas utifrån dess verksamhet. Finland betonar att rollen för fredsprocessens s.k. kvartett måste förstärkas. Fredsförhandlingarna måste kunna inledas snabbt och man måste avancera målmedvetet i dem.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i södra grannskapet, i synnerhet i Libyen, Syrien och Jemen. I fråga om Libyen diskuteras den politiska processen och stödet till det tillfälliga nationella rådet TNC som representerar oppositionen. I fråga om Syrien betonar Finland att landets ledning omedelbart måste sluta användningen av våld, måste genomföra de reformer som krävs och måste skapa förutsättningar där en dialog mellan olika grupper blir möjlig. Även Jemens medborgare måste stödjas i sina strävanden att få mänskliga rättigheter, demokrati och ett värdefullt liv.

Ministrarna diskuterar också Sudan. Självständigheten för landets södra del närmar sig och man bereder sig gemensamt för ett erkännande. Finland betonar att rollen för Afrikanska Unionens Mbekipanel är viktig i sökandet efter ett resultat genom förhandlingar till de öppna frågorna i fredsavtalet. Man måste också fortsätta utveckla förbindelserna med norr.

Rådet för också en allmän diskussion om Sydkaukasien. Finland anser det vara viktigt att EU satsar på stödet till ländernas interna demokratiutveckling och närmande med EU. Utrikesministrarna diskuterar också EU:s människorättspolitik. Finlands mål är att öka konsekvensen i och effektiviteten av EU:s människorättspolitik. Dessutom diskuterar rådet inledandet av arbetet för Europeiska utrikestjänsten som börjat sin verksamhet.

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tel. 09 1605 5332 eller 040 511 3786, ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik vid utrikesministeriet, tel. 09 1605 5330 eller 040 505 2046