Nyheter 23.5.2011

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen till utvecklingsministermötet i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 152/2011
23.5.2011

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar den 24 maj i utvecklingsministermötet i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel. Huvudtemana är Sudan, kommissionens årliga rapport om utvecklingsfinansieringen samt vattenfrågor.

Utvecklingsministrarna diskuterar situationen i Sydsudan med särskild fokus på den samprogrammering av EU:s och medlemsländernas utvecklingsbistånd som planeras i landet. Syftet med samprogrammeringen är att kartlägga de samarbetsområden där EU och dess medlemsländer har de bästa möjligheterna att främja utvecklingen i Sydsudan. Finland stöder en aktiv roll för EU:s utrikestjänst att lotsa processen. Finland är berett att kanalisera möjligt kommande stöd genom samfinansieringsmekanismen.

Ministrarna diskuterar kommissionens årliga rapport om utvecklingsfinansieringen. Utifrån rapporten kommer man den 24 juni att informera statschefer som samlats till Europeiska rådet om EU:s och medlemsländernas framsteg mot de mål som ställts för utvecklingsfinansieringen 2015. Finland är ett av de nio EU-medlemsländer som uppnådde det etappmål som uppställts för 2010 och som har förbundit sig till att uppnå målet att det offentliga utvecklingsbiståndet utgör 0,7 procents andel av BNP till år 2015.

I rådet för utrikes ärenden diskuteras EU:s ordförandeland Ungerns initiativ att koppla vattenfrågorna på ett mer integrerat sätt till en del av EU:s utvecklingspolitik. Finland och övriga EU-medlemsländer har förhållit sig positivt till Ungerns initiativ.

Ytterligare information: utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialrådgivare Petri Neittaanmäki, tfn 040 553 8245, och ambassadrådet Sini Paukkunen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6272