Nyheter 10.6.2011

Ett område i Finland bland de tjugo rikaste i Europeiska Unionen

Eurostat har publicerat de tjugo rikaste och tjugo fattigaste områdena i Europeiska Unionen baserat på fakta från år 2008. Bland de tjugo rikaste områdena fanns ett från Finland, nämligen Åland.

Ahvenanmaan vaakunaÅlands vapensköld

Ett områdes välstånd beräknas på ett index per medborgare var medeltalet per invånare i samtliga 27 medlemsstater räknas som 100. Har ett område ett högre index än 100 per invånare är området rikare än EU:s medeltal. Har ett område en index som är under 100 betyder det att området är fattigare än medelnivån i EU. Det rikaste området i EU, Londons innerstad i Storbritannien, har en index på 343 (alltså mer än tre gånger EU medeltalet). Det fattigaste området, Severozapaden i Bulgarien, har en index på 28 (det vill säga, knappt en fjärdedel av EU-medeltalet). Med sitt medeltal på 145 placerar sig Åland på tjugonde platsen i välståndslistan.

 

De tjugo rikaste områdena i EU är:

Londons innerstad (UK) med index 343
Luxemburg (LU) med index 279
Brussel centrum (BE) med index 216
Groningen (NL) med index 198
Hamburg (DE) med index 188
Prag (CZ) med index 172
Île de France (FR) med index 168
Stockholm (SE) med index 167
Bratislavský Kraj (SK) med index 167
Wien (AT) med index 163
Oberbayern (DE) med index 162
Bremen (DE) med index 158
Utrecht (NL) med index 157
Nord östra Skottland (UK) med index 157
Darmstedt (DE) med index 156
Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire (UK) med index 154
Nord Holland (NL) med index 152
Hovedstaden (DK) med index 152
Södra & Östra Irland (IE) med index 148
Åland (FI) med index 145

De tjugo fattigaste områdena i EU är:

Severozapaden (BG) med index 28
Nord-östra Rumänien (RO) med index 29
Severen tsentralen (BG) med index 30
Yuzhen tsentralen (BG) med index 30
Yugoiztochen (BG) med index 36
Syd-västra Oltenien (RO) med index 36
Severoiztochen (BG) med index 37
Syd-östra Rumänien (RO) med index 39
Podkarpackie (PL) med index 39
Syd-Muntenia (RO) med index 39
Lubelskie (PL) med index 39
Èszak-Magyarország (HU) med index 40
Észak-Alföld (HU) med index 40
Podlaskie (PL) med index 41
Nord-västra Ruomänien (RO) med index 41
Warminsko-Mazurskie (PL) med index 42
Dél-Alföld (HU) med index 43
Dél-Dunántúl (HU) med index 44
Centru (RO) med index 45
Swietokryskie (PL) med index 45

De fyrtio regioner som når över 125 % nivån av EU-medeltalet representeras starkt av de så kallat ”gamla medlemsländerna”. Av dessa fyrtio rikaste regioner är tio i Tyskland, fem i Nederländerna, fyra var i Österrike och Storbritannien, tre var i Spanien och Italien, två var i Belgien och Finland och ett område var i Tjeckien, Danmark, Irland, Frankrike, Slovakien, Sverige och Luxemburg.

En av fyra regioner i EU är under 75 % av EU:s medeltal. Av de sammanlagt 64 regioner som står under 75 % av EU:s välståndsmedeltal är femton i Polen, sju var i Tjeckien och Rumänien, sex var i Bulgarien och Ungern, fyra var i Italien och Portugal, tre var i Grekland, Frankrike och Slovakien, två i Storbritannien, en var i Spanien, Estland, Lettland och Litauen. Samtliga tre områden i Frankrike som står under 75 % av välståndsmedeltalet är utomeuropeiska områden.

 

Källa:Eurostat

Skrivet av:
Regioninformatör Kari Ruokola
Europainformationen på Åland
Kontakt: kari.ruokola@formin.fi