Nyheter 5.7.2011

Ålands demilitarisering

Ålands demilitarisering väcker frågor och diskussion i och med de nya utmaningar som europapolitiken för med sig. Detta behandlades i ett seminarium som ordnades i september 2010 i Mariehamn i samarbete mellan Finlands utrikesministerium och Ålands Landskapsregering. Vid seminariet medverkade Utrikesminister Alexander Stubb, Ålands landtråd Viveka Eriksson, lagtingets talman Roger Nordlund samt i panelen Anders Gardberg från Försvarshögskolan, Susanne Eriksson från Ålands Lagting, Sia Spilipoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut samt Teija Tiilikainen från Helsingfors Universitet.

Seminariets anföranden har nu publicerats i en nätpublikation på Europainformationens hemsida. För publikationen se:

pdfÅlands demilitarisering (PDF 30 s. 5,3 MB)