Nyheter 15.7.2011

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar södra grannskapet och fredsprocessen i Mellanöstern

Pressmeddelande 183/2011
15.7.2011

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder den 18 juli i Bryssel. Huvudtemana för mötet är situationen i Europeiska unionens södra grannskap och fredsprocessen i Mellanöstern. Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar från Finland i mötet.

I rådet förs en diskussion om EU.s södra grannskap. Finland anser det vara viktigt att de linjedragningar som fastställdes i Europeiska rådet i juni genomförs. EU måste konsekvent ge sitt stöd till regionens demokratisering, till det civila samhället samt till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. I Libyen är det viktigt att göra sådana framsteg i den politiska processen som säkerställer genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolutioner, stoppar användningen av våld och leder till en övergång mot ett demokratiskt samhälle. Ett gemensamt budskap till Syrien från det internationella samfundet är också viktigt. Finland stöder strävandena att åstadkomma en resolution om Syrien i FN:s säkerhetsråd. Finland anser att EU också måste vara redo att skärpa sina egna åtgärder.

Utrikesministrarna diskuterar fredsprocessen i Mellanöstern med beaktande i synnerhet av fredsförhandlingarnas långvariga stagnation och den av palestinierna framhållna möjligheten att föra frågan om erkännande av palestinska staten till FN i september. Finland anser att Mellanösterns kvartett (USA, Ryssland, FN och EU) måste fortsätta de intensiva ansträngningarna för ett skyndsamt inledande av fredsförhandlingarna. Inledandet av trovärdiga och resultatbringande förhandlingar brådskar. EU måste fortsätta att påverka aktivt för att stoppa utvidgningen av bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem.

Rådet diskuterar utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, om vilken höga representant Catherine Ashton har lagt fram en framstegsrapport utifrån initiativ från Frankrike, Tyskland och Polen. Finland välkomnar initiativet och stöder rapportens slutsatser. Finland understöder en förstärkning av det övergripande angreppssättet.

Vid mötet behandlas också klimatförändringens samband med internationell säkerhet. Finland stöder en förstärkning av EU:s gemensamma klimatpolitik, ett effektivare beaktande av klimatförändringens säkerhetskonsekvenser på unionens olika verksamhetsområden samt en förstärkning av rollen för EU:s utrikestjänst inom klimatdiplomatin.

Utrikesministrarna diskuterar dessutom Pakistan och Afghanistan. Finland anser att EU måste uppmana och stödja Pakistan att intensifiera sina ansträngningar för att avvärja extremiströrelser och för att säkerställa landets utveckling. I fråga om Afghanistan anser Finland det vara viktigt att EU i synnerhet koncentrerar sig på stödjande av administrationen och rättsstatsprincipen samt på minskning av korruptionen. EU och det internationella samfundet måste förbinda sig till att stödja landet långsiktigt när överföringen av säkerhetsansvaret inleds.

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Mikko Hautala, tfn 09 1605 5005 eller 040 834 6758 och ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik vid utrikesministeriet, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046