Nyheter 3.8.2011

EU strategi för Donau regionen

Johannes Hahn, kommissionären ansvarig för EU:s regionalpolitik, har tillsammans med ordförandelandet Ungerns utrikesminister Janos Martonyi lagt fram vilka länder ansvarar för Donau regionens strategis ansvarsområden.

Donau regionen omfattar åtta EU-länder (Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien och Rumänien) samt sex icke EU-länder (Kroatien, Serbien, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Ukraina och Moldova). Regionen omfattar 115 miljoner människor och syftet med Donau regionens strategi är att bemöta framför allt följande utmaningar:

DonauDonau

– Miljöhot (nersmutsat vatten, översvämningar, klimatförändring)
– Ökning av flodtransporter och brist på tågförbidelser
– Otillräckliga energiförbindelser
– Ojämn social- och ekonomisk utveckling
– Bristfälligt kordinering inom utbildning, forskning och innovation
– Brister inom säkerhet

Inom Donau regionens strategi finns elva ansvarsområden. Dessa är:

1) Att förbättra mobilitet. Berörande inlands vattenvägar ansvarar Österrike och Rumänien för ansvarsområdet. Berörande tågförbindelser, vägar och lufttrafiken ansvarar Slovenien och Serbien för ansvarsområdet. Ukraina deltar som intressebevakare inom ansvarsområdet.

2) Stödjandet av hållbar energi. Ungern och Tjeckien ansvarar för det här ansvarsområdet.

3) Utvecklande av kultur och turism. Direkta kontakter mellan människorna. Bulgarien och Rumänien ansvarar för det här ansvarsområdet.

4) Återställandet och upprätthållandet av vattenkvaliteten. Ungern och Slovakien ansvarar för det här ansvarsområdet.

5) Hanteringen av miljörisker. Ungern och Rumänien ansvarar för det här ansvarsområdet.

6) Bevarande av biodiversiteten, landskapen samt kvaliteten av luften och marken. Tyskland (Bavaria) och Kroatien ansvarar för det här ansvarsamrådet.

7) Utvecklandet av kunskapssamhället. Slovakien och Serbien ansvarar för det här ansvarsområdet.

8) Stödandet av företags konkurrenskraft. Tyskland (Baden-Württemberg) och Kroatien ansvarar för det här ansvarsområdet.

9) Investering i människor och kunnande. Österrike och Moldavien ansvarar för det här ansvarsområdet.

10) Utvecklandet av institutioners kapaciteter och samarbete. Österrike (Wien) och Slovenien ansvarar för det här ansvarsområdet.

11) Samarbete berörande säkerhet och att motarbeta organiserad brottslighet. Tyskland och Bulgarien ansvarar för det här ansvarsområdet.

Strategin ges ingen extra EU-finansiering, men genom redan existerande fonder har regionen tillgång till betydande EU-resurser bland annat från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska kohesions fonden samt från den Europeiska sociala fonden.

Skrivet av:
Regioninformatör Kari Ruokola
Europainformationen på Åland
Kontakt: kari.ruokola@formin.fi