Nyheter 16.9.2011

Evenemanget EU och du väckte tankar om mångkulturalism i Uleåborg

Evenemangsserien EU och du, som besöker alla landskap i Finland, anlände till Uleåborg fredagen den 2 september. Programmet som pågick hela dagen bestod av besök i skolor, ett kulturbibliotek, evenemanget ”Vi uleåborgare”, en diskussion öppen för allmänheten och ett evenemang på stadens salutorg. Evenemanget arrangerades i samband med Uleåborgsdagarna.

Norra Österbotten är internationellt

Mångkulturalism var temat för evenemanget EU och du i Uleåborg. Programmet kulminerade i en för allmänheten öppen diskussion i stadsbibliotekets Pakkala-sal, som var fullsatt till sista plats. Vid diskussionen granskades invandringen med tanke på både integrationen och sysselsättningen liksom effekterna av invandringen i Norra Österbotten.

xI diskussionen deltog ledamöterna i Europarlamentet Hannu Takkula, Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen och juristen Husein Muhamed. Bild: Heli Pietilä/UM.

”Diskussionen om invandringen fokuserar för mycket på ytterligheterna, det vill säga idealism och hysteri. Det som behövs är en realistisk diskussion”, sade juristen Hussein Muhammed som inledning på diskussionen. Europaparlamentariker Hannu Takkula konstaterade att i diskussionen om invandringen placerar sig 95 procent av finländarna mellan de två ytterligheterna och bildar en så kallad tyst majoritet.

I flera inlägg framkom det att Uleåborg och Norra Österbotten alltid har varit internationella. Invandringen är inget nytt fenomen i landskapet, men alldeles på sistone har diskussionen om den fått nya drag också där.

I diskussionen deltog också Maire Mäki, invandringschef på närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, ledamöterna i Europaparlamentet Liisa Jaakonsaari och Sirpa Pietikäinen samt riksdagsledamot Pirkko Mattila. Diskussionsledare var journalisten och författaren Matti Rönkä.

Unga mer kritiska till invandring

I programmet ingick också presentationen av resultatet av en gallup som man låtit utföra i landskapet. Gallupen visar att ungdomarna i Norra Österbotten är rätt kritiska till arbetsrelaterad invandring. Vid diskussionen framfördes att en viktig orsak till åsikterna är den höga ungdomsarbetslösheten i Uleåborg och överhuvudtaget i hela landskapet.

Kulturprogram och levande böcker

Ett något lättare program om mångkulturalism erbjöds på torget i Uleåborg. Där presenterades EU-finansierade projekt med anknytning till mångkulturalismen som genomförs i regionen och gavs allmän information om Europeiska unionen. Det var gott om folk på torget, och de stannade upp för att se på programmet på estraden, vilket varierade mellan österländsk dans och thaiboxning.

xFolk på Uleåborg torget. Bild: YLE.

I kulturbiblioteket kunde man låna en levande bok: En person med invandrarbakgrund som berättade sin historia på en kvart. Evenemanget ”Vi uleåborgare” presenterade för sin del indisk, kinesisk och rysk kultur.

Besök på skolor kompletterade programmet under dagen. Liisa Jaakonsaari överraskade eleverna som hon träffade genom att från vardera skolan hon besökte inbjuda elever att besöka Europaparlamentet i Bryssel. De tog emot inbjudan med stor iver.

Turnén EU och du planeras och genomförs av Europainformationen, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, riksdagsinformationen, arbets- och näringsministeriet samt YLE.

Ytterligare information:

pdf Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus asenteista EU:hun ja maahanmuuttoon