Nyheter 21.9.2011

Det nordiska samarbetets betydelse diskuterades i Vasa

I samband med de nordiska samarbetsministrarnas möte i Vasa den 8.9 ordnades en paneldiskussion “Ung i Norden”. Diskussionen med ministrarna ingick i en evenemangsserie som sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet och Europainformationen arrangerar. Målsättningen är att öka kunskapen om det nordiska samarbetet och dess möjligheter under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.

En återupplivning av det nordiska samarbetet är på gång

I Vaasan lyseon lukio hade samlats elever från olika gymnasier i Vasaregionen, fyra nordiska samarbetsministrar samt övriga intresserade åhörare. På basen av diskussionen kan man dra slutsatsen att det nordiska samarbetet är nu populärare än i mitten av 1990-talet, när Sverige och Finland nyligen blivit medlemmar i den Europeiska unionen. Den regionala integrationens betydelse har ökat bland annat p.g.a. liknande värderingar.

Alexander Stubb och Ewa BjörlingUtrikeshandels- och Europaminister Alexander Stubb och Sveriges nordiska samarbetsminister Ewa Björling. Foto:Sekretariatet för nordiskt samarbete/UM.

Inom den ekonomiska sfären, exempelvis, finns stora likheter i skötseln av statsfinanserna. En gemensam nordisk röst hörs även bättre på den internationella arenan, konstaterade Alexander Stubb. Sveriges nordiska samarbetsminister Ewa Björling berättade att hon tillsammans med de nordiska kollegerna försöker hitta en gemensam linje på EU-möten. En nordisk valutaunion är dock inte aktuell, besvarade ministrarna samstämmigt en av frågorna från publiken.

Läs mera:

Det nordiska samarbetet mår bra