Nyheter 12.10.2011

”Vi står inför de största utmaningarna någonsin i EU:s historia”

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt linjetal om tillståndet i Europeiska unionen den 28 september. I sitt tal till Europaparlamentet utvärderade Barroso ärligt orsakerna till krisen. Han menar att det inte enbart är frågan om en ekonomisk kris, utan också om en social kris och en förtroendekris gällande EU:s beslutsfattare.

Den ekonomiska krisen medför en risk för nationalism

xKommissionens ordförande i Europaparlamentet 28 september 2011. Foto: Europeiska kommissionen.

Som en följd av den ekonomiska krisen har de populistiska rörelserna i samhället blivit starkare. De har ifrågasatt bland annat det som euron, den inre marknaden och till och med vad den fria rörligheten har uppnått. För att återställa förtroendet behöver Europa stabilitet och tillväxt, men framför allt politisk vilja. Den rådande krisen är enligt Barrosos mening framför allt en politisk kris.

Vad sade Barroso om läget i Grekland? Vilka förslag lade han fram för att lösa krisen?

Läs Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barrosos linjetal i sin helhet:

Barrosos tal om tillståndet i unionen 2011 (på finska)