Nyheter 14.10.2011

Ålands demilitarisering och neutralisering

Ålands demilitarisering fotoDen gemensamma europeiska säkerhetspolitiken utvecklas och leder också för Ålands del till nya frågor och överväganden; hur står sig Ålandskonventionen i Östersjön och i Europa i det fördjupade samarbetet? Fungerar de skyddsmekanismer som Ålandslösningen innebär så att den även i fortsättningen kan tjäna som exempel på stabil konfliktlösning som den gjorde för 90 år sedan?

Läs mera:

 pdf src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Ålands demilitarisering och neutralisering mot bakgrund av de nya europeiska utmaningarna (pdf 4,59 MB)