Nyheter 20.10.2011

Europeiska kommissionens utvidgningsrapport 2011

Europeiska kommissionens färska utvidgningsstrategi innehåller en rapport om de framsteg som länder som vill bli EU-medlemmar har gjort. Enligt rapporten är bland annat Serbien och Montenegro ett steg närmare Europeiska unionen.

Stefan FüleŠtefan Füle är EU:s utvidgningskommissionär. Foto: Europeiska komissionen.

Europeiska kommissionen antog 12 oktober sin årliga strategi för EU:s utvidgningspolitik. Strategin innehåller också en sammanfattning av de framsteg som kandidatländerna och potentiella kandidatländer gjort i sina anslutningsförberedelser under det senaste året.

Kommissionen rekommenderar i sin rapport att Serbien blir EU-kandidatland. Detta förutsätter emellertid bland annat att Serbien och Kosovo normaliserar sina relationer. Kommissionen vill också öppna medlemskapsförhandlingarna med Montenegro. Nästa nya EU-medlem blir emellertid med största sannolikhet Kroatien. EU slutförde medlemskapsförhandlingarna med Kroatien i somras. Kroatien väntas ansluta sig till Europeiska unionen 2013.

EU:s medlemsstater har befullmäktigat kommissionen att årligen rapportera om hur de länder som vill bli EU-medlemmar framskrider i uppfyllandet av villkoren för medlemskap. Läget för varje land utvärderas enligt landets egna framsteg. Det slutliga beslutet om nya EU-länder och kandidatländer fattas enhälligt av medlemsstaterna. Utvidgningsfrågorna kommer att behandlas på EU-toppmötet i december.

Läs mera:

Europeiska kommissionens utvidgningsstrategi 2011