Nyheter 22.11.2011

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Utrikesministeriet förnyar Europainformationens verksamhet och avstår gradvis från nästan alla regionala informationspunkter och centraliserar verksamheten till ministeriet. Verksamheten för Europainformationens regionala informationspunkt i Lappland utvecklas genom att koppla den närmare samman med projektet för ett arktiskt informationscenter för EU. I framtiden sköts EU-informationen till allmänheten från ministeriet genom att satsa framför allt på webbinformation och sociala medier. Europainformationen ordnar också i framtiden evenemang och utbildningstillfällen för allmänheten på olika håll i Finland, publicerar informationsmaterial om EU och ger rådgivning om EU per telefon och elektronisk post. I samband med reformen säkerställs möjligheten för Europainformationens ordinarie personal att övergå till nya uppgifter vid utrikesministeriet.

Orsaken till reformen är behovet att modernisera Europainformationens verksamhet och samtidigt att effektivisera resursanvändningen. Europainformationen inrättades för EU-folkomröstningen 1993 för att svara på allmänhetens behov av information om EU. Dess verksamhetsmodell försvarade väl sin plats när Finland anslöt sig till Europeiska unionen, under de första medlemsskapsåren och när Finland anslöt sig till Europas ekonomiska och monetära union. Verksamhetsmodellen där Europainformationens verksamhetsställen var placerade i varje landskap i Finland och grundade sig på uträttande av ärenden personligen var på sin plats under tiden före internet. EU-debatten och samtidigt behovet av information har dock i stor utsträckning övergått till webben.

Kvaliteten och tempot för EU-informationen till allmänheten kan förbättras genom att centralisera resurserna till ett enda ställe samt genom att rikta den dagliga informationen till internet.

Ytterligare information: understatssekreterare Peter Stenlund, tfn 09 1605 5020, enhetschef Marja Aspelund, tfn 040 742 3519