Nyheter 7.12.2011

Diskussion om Europas framtid den 12 december i Åbo

OBS ! Diskussionstillfället är fullbokat, anmälningar mottas inte mera. Diskussionen bandas in och sänds direkt på adressen www.vnk.fi/euroopantulevaisuus, där den också sparas och kan ses senare.

Statsrådets kansli, utrikesministeriets Europainformation och Åbo universitet ordnar en diskussion om Europas framtid måndagen den 12 december kl. 13.45–14.45 i Tauno Nurmela-salen i Åbo universitets huvudbyggnad, Universitetsbacken.

Tillställningen ingår i en serie seminarier som inleddes i Helsingfors i september: http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2011/Euroopan_tulevaisuus/sv.jsp

Statsminister Jyrki Katainen och Estlands premiärminister Andrus Ansip håller var sitt anförande. Diskussionen öppnas av rektorn för Åbo universitet Keijo Virtanen, moderator är direktören för Centrum Balticum och professorn vid Åbo universitet Kari Liuhto. Diskussionen förs på engelska.

Ingången öppnas och anmälningen inleds kl. 12.45. Åhörarna ombeds infinna sig senast kl. 13.15 på grund av eventuella säkerhetskontroller. Var beredd att visa upp legitimation.

Representanter för media ombeds anmäla sig senast torsdagen den 8 december till statsrådets kommunikationsenhet: Anu Keinänen, fornamn.efternamn@vnk.fi, eller tfn 09-1602 4164. Presskort ska uppvisas vid tillställningen.

Välkommen!