Nyheter 10.1.2012

Aktivt åldrande och EU:s utbytesprogram i riksdagens Infocentrum

Pressmeddelande 3/2012
10.1.2012

Under föredraget Aktivt åldrande – vad är det? får man information om EU:s temaår för aktivt åldrande och tips om utbytesprogram som passar också äldre personer. Tillställningen riktar sig både till föreningar och till allmänheten och hålls fredagen den 13 januari kl. 14–15.30 i Lilla parlamentets Infocentrum på Arkadiagatan 3.

EU-parlamentariker Liisa Jaakonsaari berättar om målen för temaåret aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer och vad det betyder i EU.

Syftet med detta europeiska temaår är att stödja äldre personers välmående och roll i samhället och att öka förståelsen mellan olika generationer. I Finland koordinerar Arbetshälsoinstitutet de praktiska arrangemangen under året.

EU:s olika program för medborgarskap och utbildning erbjuder många olika möjligheter till internationella erfarenheter både inom arbetslivet, på fritiden eller under pensioneringen. Ledande sakkunnige Mauri Uusilehto från Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO berättar om olika alternativ för utbyte.

Till exempel genom programmet Gundtvig för samarbete och utbyte inom vuxenutbildningen kan vuxna personer i olika åldrar på sin fritid delta i korta kurser runt om i Europa. Personer över 50 år kan också åka som volontärer till ett annat land. Frivilligorganisationer och föreningar kan ansöka om finansiering via programmet Ett Europa för medborgarna, till exempel för att ordna seminarier, evenemang eller workshopar.

Före föredraget serveras kaffe i Infocentrum.

För mera information: regioninformatör Hanna Päivärinta, Nylands Europainformation, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511, och CIMO:s ledande sakkunnige Mauri Uusilehto, tfn 0207 868 520, 0400 247 805