Nyheter 18.1.2012

Finlands medlemsavgifter till EU år 2010, Infoblad 7b/2011

Infoblad 7b/2011

Infoblad 7b/2011Infobladet beskriver i korthet vad Finlands medlemsavgift till EU består av, hur mycket pengar Finland får av EU och i vilken form, samt vad EU:s inkomster och utgifter består av. I infobladet beskrivs också kort hur Lissabonfördraget framöver påverkar förhandlingarna om EU:s budgetram.

pdfFinlands medlemsavgifter till EU år 2010, Infoblad 7b/2011