Nyheter 26.1.2012

Diskussion om Europas framtid i Vasa

Europeiska unionen har genom tiderna utvecklats genom kriser – åt vilket håll är vi nu på väg? Det aktuella läget kräver en öppen diskussion som sammanfattar olika perspektiv.

Statsrådets kansli, utrikesministeriets Europainformation och Vasa universitet ordnar en diskussion om Europas framtid torsdagen den 12.1.2012 kl. 9.30–11.00 i auditorium Wolff i universitetets huvudbyggnad, Wolffskavägen 34. Diskussionen ingår i en serie seminarier som inleddes i Helsingfors i början av september och sedan hållits runt om i landet. Läs mera på www.vnk.fi/europasframtid.

Statsminister Jyrki Katainen håller ett inledningsanförande. Tillställningen öppnas av rektorn för Vasa universitet Matti Jakobsson och professor Hannu Piekkola från Vasa universitet är moderator.

Tillställningens förhandsanmälan är stängd och tillställningen är fullbokad. Du kan följa med och delta i diskussionen via twitterkanalen #EUtulET.

Statminister Katainens tal (på finska): http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2011/Euroopan_tulevaisuus/sv.jsp