Nyheter 6.3.2012

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland

Serbiens president Boris Tadic och Herman Van Rompuy. Foto: Europeiska unionens rådSerbien beviljades status som kandidatland vid Europeiska rådets möte 1 mars 2012. På bilden Serbiens president Boris Tadic och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska rådet samlades till möte i Bryssel den 1–2 mars. Centrala teman på dagordningen var den europeiska planeringsterminen, dvs. medlemsstaternas och unionens åtgärder för att främja tillväxt och sysselsättning, samt situationen i Syrien och den arabiska våren. EU-ländernas stats- och regeringschefer återvalde Herman Van Rompuy som ordförande för Europeiska rådet för två och ett halvt år och undertecknade ett fördrag om en förstärkning av den ekonomiska unionen. Vid mötet fattade man också beslut om förberedelser för Schengenmedlemskap för Rumänien och Bulgarien, och Serbien beviljades status som kandidatland.

Serbien, som blev självständigt i juni 2006, ansökte om EU-medlemskap den 22 december 2009. Europeiska kommissionen konstaterade i sin rapport i slutet av 2011 att Serbien gjort goda framsteg för att uppfylla de krav som ställs på ett kandidatland. Kommissionen rekommenderade i sin rapport att Serbien beviljas status som kandidatland och att medlemskapsförhandlingarna kan inledas när landet uppfyller de på förhand fastslagna utvecklingsmålen.

Europeiska unionens råd för allmänna frågor beslutade den 28 februari 2012 rekommendera att Serbien beviljas status som kandidatland. Rådet ansåg att Serbien uppfyller de kriterier som uppställts för ett kandidatland. Serbien har gjort betydande framsteg i sina relationer till Kosovo och gränsbevakningen har blivit bättre. Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte den 1 mars 2012 att Serbien beviljas kandidatlandsstatus. Finland har uttryckt sitt stöd för Serbiens status som kandidatland.

Serbiska medborgare har sedan 2009 inte behövt visum för resor inom Schengenområdet, vilket har underlättat gränsöverskridande kontakter. Europeiska unionen är landets största handelspartner.

Mer information:

Sammandrag av Europeiska rådets första mötesdag 1.3.2012

Ställningstagande av rådet för allmänna frågor gällande Serbiens status som kandidatland (28.2.2012)

Europeiska rådets slutsatser (på engelska)

Utvidgningen av Europeiska unionen