Nyheter 20.3.2012

Europainformationens verksamhet förnyas i början av 2013

Verksamheten vid utrikesministeriets Europainformation förnyas i början av 2013. EU-informationen till allmänheten koncentreras till utrikesministeriet i Helsingfors. De regionala informationspunkterna, med undantag för den i Rovaniemi, upphör med verksamheten före utgången av 2012. Syftet med reformen är att utveckla EU-informationen till allmänheten så att den bättre motsvarar efterfrågan och samtidigt är kostnadseffektiv.

EuropainformationenFrån den 1 januari 2013 sköts Europainformationens verksamhet från ministeriet. Personalen kommer att bestå av 12 personer. Verksamheten vid informationspunkten i Rovaniemi fortsätter så att den fokuserar på arktisk information. På detta sätt vill man med via information stödja Finlands intention att få EU:s arktiska informationscenter till Rovaniemi.

Föreläsningar vid skolor runtom i landskapen har varit en viktig del av Europainformationens verksamhet. I den nya verksamhetsmodellen kan vi inte erbjuda föreläsningar i samma omfattning som tidigare, men läroinrättningar och skolor är alltjämt viktiga samarbetspartners för oss. Tyngdpunkten i det stöd vi erbjuder för undervisningen kommer att ligga på att ta fram ett mångsidigt undervisningsmaterial och på att hålla utbildningar om EU för lärare samt på information på webben. Vi försöker också erbjuda möjligheter för skolorna att ordna gemensamma föreläsningar om EU, till exempel för flera klasser på en gång. Vi kommer kontinuerligt att utveckla vårt samarbete med skolorna enligt dessas behov.

Vår publikationsverksamhet fortsätter, och våra böcker och andra publikationer om EU kan beställas gratis på vår webbplats. Också framöver kommer EU-material att finnas på landskapens huvudbibliotek.

EuropainformationenEuropainformationen samarbetar med regionala och lokala aktörer vid informationen om EU till allmänheten. Vi arrangerar seminarier, diskussioner och andra evenemang, och det är viktigt för oss att betjäna hela Finland.

Allmänheten kan också framöver vända sig till Europainformationen med frågor om EU antingen per telefon, e-post eller via vår webbplats. Vi kommer att förbättra vår informationstjänst på webben.