Nyheter 20.3.2012

Vill du bli EU-tjänsteman? (infoblad 03b/2012)

Infoblad 03b/2012

Vill du bli EU-tjänsteman -infobladets pärmbildI mars 2012 utlystes ett uttagningsprov för dem som vill jobba vid Europeiska unionens institutioner. Provet är öppet för alla inom hela unionen. I infobladet Vill du bli EU-tjänsteman? hittar du information om uttagningsprovets olika skeden och kan läsa om hur det är att arbeta som EU-tjänsteman.

Inom EU-institutionerna finns det många slags arbetsuppgifter, allt från generaldirektörer till vaktmästare. I förhållande till befolkningsmängden arbetar rätt många finländare vid EU-institutionerna. Av cirka 40 000 anställda är över 1 000 finländare.

pdfVill du bli EU-tjänsteman? (infoblad 03b/2012) (PDF, 659 kb)