Nyheter 22.3.2012

Europas framtid: är den värsta krisen över?

Statsrådets kansli, Europainformationen vid utrikesministeriet och Helsingfors universitet ordnade en diskussion om Europas framtid tisdagen den 13 mars 2012 i Helsingfors universitet.

Future of EuropeStatsminister Jyrki Katainen och Europeiska centralbankens tidigare chefdirektör Jean-Claude Trichet höll anföranden vid evenemanget. Rektorn för Helsingfors universitet Thomas Wilhelmsson öppnade tillställningen. Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet, var moderator för diskussionen som fördes på engelska.

Förtroende och tillväxt behövs för att klara krisen

Både Jean-Claude Trichet, som fram till oktober 2011 var direktör för Europeiska centralbanken, och statsminister Jyrki Katainen uttalade sig försiktigt optimistiskt gällande den ekonomiska krisen. Trichet sade att de nya reglerna som skärper den ekonomiska disciplinen i EU så småningom för in Europa på rätt spår. Men detta kräver att reglerna verkligen följs. De nya bestämmelserna ökar marknadens förtroende.

Jean-Claude Trichet, Jyrki Katainen och Teija Tiilikainen. Foto: statsrådetStatsminister Jyrki Katainen och Europeiska centralbankens tidigare chefdirektör Jean-Claude Trichet diskuterade Europas framtid med Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen som moderator. Foto: statsrådet

– Idag har Europa till och med fler orsaker till integrering än under EU:s första år, efter världskriget, sade Trichet. Endast genom samarbete klarar sig Europa i den globala konkurrensen mot de växande ekonomiska regionerna.

Statsminister Katainen sade att Irland idag är ett bra exempel på hur man med politisk vilja kan genomföra hårda åtgärder som så småningom gör att landet kommer ur den värsta ekonomiska krisen.  Också Grekland har enligt Katainens mening en reell chans att klara sig om man där genomför de verkligt hårda åtgärder som man lovat.

Statsministern menar att utvecklingen av den inre marknaden spelar en nyckelroll för att skapa tillväxt i Europa. Här har kommissionen en viktig roll. Katainen sade att det till exempel brådskar med att skapa en digital inre marknad för att Europa inte ska hamna på efterkälken jämfört med sina globala konkurrenter. Europa är ett utmanande marknadsområde för spelindustrin som är viktig för Finland. Det borde vara lättare för företagen att utvidga sin verksamhet till andra EU-länder.

En rättvis union bör vara målet

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen, som var moderator för diskussionen, frågade talarna på vilket sätt EU ska göra sina medborgare delaktiga av det allt mer intensivare politiska samarbetet. Statsminister Katainen menade att det är möjligt endast om européerna anser att unionen är rättvis. Människorna bör kunna lita på att reglerna är desamma för alla.

Trichet framhöll för sin del Europaparlamentets roll som ett språkrör för EU-medborgarna. Han menade att de nationella parlamenten och Europaparlamentet bör intensifiera sitt samarbete.

 

Hittills har fem diskussioner om Europas framtid ordnats på olika håll i Finland. Serien fortsätter på våren.

Diskussioner som ordnas om Europas framtid på statsrådets kanslis webbplats.