Nyheter 23.3.2012

Man kan växla mark till euro till och med slutet av februari

I början av år 2002 tog Finland i bruk euron som valuta. Euro blev Finlands enda officiella valuta den 28 februari 2002 då den parallella användningen av mark och euro tog slut.

 

Eurot, Euroopan komissioFinland tog i bruk euro 2002. Bild: Europeiska kommissionen

Markens sista viloplats i Finlands bank

Finlands bank växlar in sedlar och mynt i mark till och med 29.2.2012. Efter det förlorar marken sitt nominella värde. Det lönar sig inte att vänta till sista dagen utan gå växla de mark du eventuellt ännu har kvar i god tid.

Det går att växla in mark i sedlar tryckta sedan 1945, den serie mynt som senast var i bruk och jubileumsmynt slagna efter 1985. Jubileumsmyntens samlarvärde kan dock vara högre än deras nominella värde.

Också i Frankrike och Grekland närmar sig den sista dagen då man kan växla in den gamla nationella valutan, i Frankrike den 17 februari och i Grekland den 1 mars detta år. I Estland, Tyskland och Spanien har man inte utsett en tidsgräns.

 

1000 markkaaFinlands bank växlar mark till euro till och med slutet av februari.

1,7 miljarder mark i folks fickor – blir de där?

Enligt Finlands bank finns det ännu 1,7 miljarder mark på egna vägar. Marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus publicerade i december 2011 en undersökning där 65 procent av de som svarade berättade att de, eller någon i deras närmaste krets, ännu har kvar gamla mark. Av dessa hade 97 procent inte för avsikt att inväxla sina mark.

Också Forex tar emot gammal valuta och vidarebefordrar den till Finlands bank. Om möjligt ska man ändå vända sig till banken.

– Det har växlats gamla mark hos Forex i en ganska jämn ström under de senaste tio åren. Det är både finländare och turister som växlar hos oss, särskilt ryska turister. Under de senaste månaderna har det kommit in betydligt mera mark än någonsin tidigare. Det är i främsta hand små summor som växlas, berättar projektchef inom marknadsföringen på Forex Elina Viita.

 

Mer information:

Instruktioner för inväxling av mark på Finlands banks webbplats