Nyheter 4.4.2012

Europainformationen förnyar sin webbplats – konkurrensutsättning på gång

Europainformationen förnyar inte bara sin organisation, utan också sin webbplats. En annons om upphandlingen gällande förnyelsen av webbplatsen har publicerats på HILMA, portalen för offentlig upphandling.

Upphandlingen sker i två omgångar. I den första omgången, som nu pågår, ombeds företag sända in sin anbudsansökan senast 24.4.2012 kl. 12. Anbudsinfordran sänds sedan till minst fem företag som klarat sig bäst i den första omgången.

Mer information om upphandlingen finns i anbudsansökan som ingår som bilaga till upphandlingsannonsen.

Länk till upphandlingsannonsen (på finska)