Nyheter 12.4.2012

Parlamentarium – ett interaktivt besökscentrum i Bryssel

Parlamentarium. Kuva:European Parliament

Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel, Parlamentarium, har på kort tid blivit populärt. I Parlamentarium kan man på ett nytt sätt lära känna Europaparlamentets verksamhet och den europeiska integrationens historia. Besökscentrumet är därför ett ypperligt mål för klassresor och andra studieresor.

En virtuell resa genom Europa

I Parlamentarium kan besökarna åka genom Europa och ta del av EU-ländernas historia med hjälp av fotografier, historiska dokument och till exempel en interaktiv ljuskarta. Finlands historia beskrivs till exempel med gamla fotografier från krigstiden.

Tack vare bärbara multimedieguider kan besökarna uppleva utställningarna på vilket som helst av EU:s 23 officiella språk. Guiderna visar information och korta filmer under hela besöket. De kan också ställas in för att presentera material anpassat för besökare med nedsatt hörsel eller syn.

Parlamentariumin valokartta kertoo EU-jäsenmaista. Kuva:European Parliament. Parlamentariums ljuskarta ger möjlighet för besökarna att bekanta sig med EU:s medlemsländer med hjälp av mer än 90 interaktiva informationspunkter. Foto: Europaparlamentet.

 

EU i vardagen

Med hjälp av en 360-graders skärm med digital projicering placeras besökarna mitt i parlamentets arbete. Genom pekskärmar kan du få veta mer om parlamentsledamöterna, lyssna på debatter och se hur omröstningarna går till.

Presentationen visar på ett underhållande sätt hur Europaparlamentet dagligen behandlar frågor som påverkar livet för miljontals EU-medborgare. I avdelningen ”Europa i vardagen” kan du höra invånare från olika länder tala om hur EU har påverkat deras liv. Från Finland deltar en skogsforskare från Joensuu.

Det är bra att reservera gott om tid för besöken i Parlamentarium. I synnerhet de interaktiva avdelningarna kan ta flera timmar i anspråk.

Parlamentariumissa on käynyt sen viiden kuukauden aukiolon aikana jo yli 100 000 vierailijaa. Kuva: European Parliament.Parlamentarium öppnades i oktober 2011 och har redan haft över 100 000 besökare. Foto: Europaparlamentet.

Rollspelet ”Parlamentsledamot för en dag”

Elevgrupper på mellanstadiet har chansen att pröva på hur det skulle vara att för en dag axla rollen som ledamöter av Europaparlamentet. I rollspelet för skolor får eleverna möjlighet att sätta sig in Europaparlamentets verksamhet och beslutsfattande. I fyra fiktiva politiska grupper får eleverna ta ställning till lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen, bilda allianser och stå i kontakt med journalister, EU-invånare och påtryckningsgrupper.

Rollspelet rekommenderas för 14–16-åringar, men äldre elever är också välkomna. Tid för rollspelet bör bokas drygt en månad i förväg.

Det är gratis att besöka Parlamentarium och att delta i rollspelet. Besökscentrumet är öppet alla dagar.

Parlamentarium – Europarlamentets besökscentrum