Nyheter 12.4.2012

Uttagningsprov för EU-karriär på gång

Det enda sättet att få en fast EU-tjänst är att delta i ett uttagningsprov som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO (The European Personnel Selection Office). Ansökningsprocessen förnyades för två år sedan och den blev snabbare och kortare. Numera ordnas uttagningsprov varje år.

Årets allmänna uttagningsprov för EU-handläggare på nivåerna AD5 och AD7 pågår som bäst. Ansökningstiden går ut den 17 april.

EU careersI uttagningen söker man kandidater inom följande områden: europeisk offentlig förvaltning, juridik, revision, kommunikation och yttre förbindelser. Handläggare söks såväl till begynnelselöneklassen AD5 (grundlön 4 350,-/mån.) som till AD7-nivån (grundlön 5 570,-/mån.). De största arbetsgivarna i Bryssel är kommissionen, rådets sekretariat, parlamentet och EU:s utrikestjänst, som sammanlagt har cirka 19 000 AD-tjänstemän. Av dem är 505 finländare.

Uttagningsprovet är en tuff match

Uttagningsproven sker i regel två steg. Den första delen ordnas i varje medlemsland. I ett prov som görs på dator bedöms de sökandes lämplighet snarare än deras EU-kunskaper. De som klarar sig till den andra fasen kallas till ett utvärderingsprov som hålls i Bryssel. Uppgifterna i detta prov består av muntlig framställning, intervjuer och olika gruppövningar.

Sökande som klarat uttagningsprovet sätts upp på så kallade reservlistor, som är i kraft ett år. Även om man blivit uppsatt på reservlistan är det ingen garanti för en arbetsplats, men genom att vara aktiv kan man inverka på hur snabbt man får arbete.

Finländarna har klarat sig tämligen bra i uttagningsprovet. Ifjol lyckades fem finländare komma med på reservlistan och år 2010 sex. Finlands EU-representation bistår finländare som kommit med på reservlistan när de sedan söker jobb inom EU.

Av sökandena krävs medborgarskap i ett EU-land, specialkunskap inom respektive område, språkkunskaper och fullgjord värnplikt samt gott anseende. En högskoleexamen ska motsvara minst tre års studier.

Förbered dig inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att fördjupa din yrkeskunskap, EU-kunskap och dina språkkunskaper. Statsrådets EU-sekretariat ordnar handledning för de uttagningsprov för förvaltningstjänstemän som är öppna för alla EU-länders medborgare. Handledningen sker i huvudsak på webben.