Nyheter 16.4.2012

Temaåret för aktivt åldrande

I år firas Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. I Finland samordnas temaåret av Arbetshälsoinstitutet.

År 2012 är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Sirpa PietikäinenEuropaparlamentariker Sirpa Pietikäinen talade om det kommande Europaåret om åldrandet vid ett evenemang i Tammerfors. Foto: Juhana Tuomola/UM.

”Åldrandet behandlas alltför ofta med negativa förtecken”, sade. Hon framhöll att det ökande antalet äldre i Europa är synnerligen positivt, eftersom det är en följd av bättre hälsovård och högre livskvalitet.

Seniorerna är ingen enhetlig grupp

De äldre utgör inte kategoriskt någon enhetlig grupp i ett enda land i Europa. Det finns en ökad oro på europeisk nivå om framför allt äldre kvinnors sårbarhet. Orsaken till detta är den fattigdomsrisk som följer på en längre livstid och låga pensioner.

Förutom Europaåret om åldrandet har de äldre också annars uppmärksammats på EU-nivå. Kommissionen publicerade nyligen ett meddelande om befolkningens åldrande och ett europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Vid sidan av dessa har Europaparlamentet behandlat ett betänkande om kvinnornas ställning i ett samhälle med allt fler äldre personer.

Inom EU är det medlemsstaterna som sköter servicen till äldre och svarar för kostnaderna. Men EU använder också avsevärda summor bland annat till forskning i ämnet. Det sjunde ramprogrammet för forskning stödjer under den pågående programperioden 2007–2013 forskning i degenerativa nervsjukdomar i anslutning till åldrandet med uppskattningsvis 160 miljoner euro.

Sirpa Pietikäinen anser att för att säkerställa de åldrandes rättigheter borde man se på dem framför allt som en fråga om rättigheter, och inte bara fokusera på kostnaderna. Stöd för detta finns såväl i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i Finlands grundlag. Också i Finland finns det behov av en äldreombudsman.

I Finland samordnas Europaåret om åldrandet av Arbetshälsoinstitutet

xAktivt åldrande och samarbete mellan generationerna är viktigt för att människan ska må bra under hela sin livstid. Foto: Visit Finland.

Ute i kommunerna är en åldrande människa kund inte enbart hos social- och hälsovårdsväsendet. Också inom planeringen och gällande tjänster inom kultur-, undervisnings- och motionsområdet borde man beakta de behov som ett aktivt åldrande ställer, påpekade professor Anneli Leppänen från Arbetshälsoinstitutet.

I Finland samordnas Europaåret om åldrandet av Arbetshälsoinstitutet. Man kommer bland annat att betona att ett aktivt åldrande och samarbete mellan generationerna är viktigt för att människan ska må bra under hela sin livstid. Tanken om ett livslångt lärande är också en viktig del av Europaåret om åldrandet.

Frivilligorganisationer och olika forum kan delta i temaåret med olika program och evenemang.

Mer information:

 Betänkande (Pietikäinen 2010) om kvinnornas roll i ett åldrande samhälle

EU-kommissionens meddelande om hanteringen av effekter av en åldrande befolkning i EU

Kommissionens webbplats för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

Nätverket Age Platform Europe

Webbplatsen om Europaåret 2012 för aktivt åldrande/Arbetshälsoinstitutet