Nyheter 23.4.2012

Europas framtid — tillväxt med hjälp av den digitala inre marknaden

Företag som verkar på Europeiska unionens inre marknad har möjlighet att nå nästan 500 miljoner konsumenter. Men företagen som verkar på den digitala inre marknaden stöter ofta på olika hinder. Med tanke på konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen är det viktigt för Finland att EU har en fungerande digital inre marknad.Man spelar datorspel. Foto: Johannes Jansson/norden.org.

En diskussion om den digitala inre marknaden ordnas torsdagen 26.4.2012 kl. 10.00–12.00 i Otnäs i Esbo.

Med den digitala inre marknaden avses att produkter, tjänster och digitalt innehåll kan säljas och förmedlas via digitala kanaler. Företagens verksamhet på den digitala inre marknaden försvåras av att upphovsrättslagstiftningen varierar från land till land. Mervärdesskattepraxis och systemen för utbetalning av ersättningar gör också att e-handeln fungerar långsamt.

Experter på området deltar i diskussionen

Statsminister Jyrki Katainen och Nokias direktör för samhällsansvar Esko Aho håller anföranden vid evenemanget. I paneldiskussionen deltar bland annat Teostos verkställande direktör Katri Sipilä och Sulakes chefsjurist Markku Ignatius. Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb är moderator. Diskussionen förs på finska.

Anmäl dig på förhand

Tillställningen är öppen för allmänheten. Vi ber alla deltagare att anmäla sig på förhand senast måndagen den 23 april på webbplatsen www.webropolsurveys.com. Diskussionen kan följas i direkt webbsändning på adressen www.vnk.fi/europasframtid, där den också sparas och kan ses senare. Det är också möjligt att följa diskussionen på twitterkanalen #EUtulET.

Dörrarna öppnas och registreringen börjar kl. 9.15. Åhörarna ombeds infinna sig i god tid. Var beredd att uppvisa legitimation.

Evenemanget ingår i den evenemangsserie som statsrådets kansli och utrikesministeriets Europainformation arrangerar. Serien har sedan hållits runt om i landet. Evenemanget i Otnäs ordnas i samarbete med Aalto-universitetet.

Plats: Dipolis sal 1, Otnäs campus, Otsvängen 24, Esbo

Ytterligare information: Hanna Päivärinta, tfn +358 40 510 7511, hanna.paivarinta@formin.fi, och Hanna Öunap, tfn +358 40 140 8940, hanna.ounap@formin.fi.

Läs mer

  • Arbets- och näringsministeriets rapport "Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen – Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta" (på finska): www.tem.fi
  • Nokia: www.nokia.com
  • Teosto: www.teosto.fi
  • Sulake: www.sulake.com