Nyheter 25.4.2012

Invånarna i Egentliga Finland är välvilligt inställda till EU

EU arjessa -tapahtuma Turun Hansakorttelissa 16.4. Kuva: Eurooppatiedotus

Invånarna i Egentliga Finland är för det mesta positivt inställda till Finlands EU-medlemskap. Detta framgår av en enkät som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska unionens representation i Finland. Enkäten publicerades i måndags i samband med turnén EU och du. Mer än hälften av de som svarade ansåg att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak, medan en femtedel förhöll sig neutralt till medlemskapet.

Mer än hälften av de som svarade på enkäten ansåg också att EU:s inre marknad har haft positiva konsekvenser för Finlands ekonomi. De som hade svarat på enkäten ansåg att biotekniken, informations- och kommunikationstekniken samt miljö- och energitjänster är de viktigaste framtidsbranscherna för Egentliga Finlands del.

Invånarna i Egentliga Finland menar att EU borde arbeta för ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att främja utbildning och ge stöd till områden som har förlorat ett stort antal arbetsplatser.

EU-arjessa -seminaarissa puhuttiin sisämarkkinoiden hyödyistä ja haitoista Varsinais-Suomen maakunnan kannalta. Kuva: Euroopan parlamentti.Under seminariet i evenemangsserien EU och Du dryftades för- och nackdelar med den inre marknaden ur Egentliga Finlands synvinkel. Foto: Europaparlamentet

 EU:s inre marknad är ett livsvillkor för ekonomin i Egentliga Finland

Vid ett seminarium i samband med evenemanget EU och du i Åbo diskuterades för- och nackdelarna med EU:s inre marknad för Egentliga Finlands del. Landskapets exportdominerade industri är synnerligen utsatt för vad som händer i Europa och inom hela den globala ekonomin.

I Egentliga Finland känner man i dag av strukturomvandlingen inom industrin på många sätt. Den svåra situationen i Salo känner man till i hela landet, eftersom följderna märks också på annat håll i Finland. Ersättande jobb hoppas man hitta hos nya små och medelstora företag i Egentliga Finland.”Av exporten i Egentliga Finland går 43 procent till EU:s inre marknad”, framhöll enhetschef Kimmo Puolitaival från Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Enligt hans mening avspeglar detta på ett bra sätt hur beroende näringslivet i regionen är av den internationella handeln. Som ett exempel nämnde Puolitaival att under den ekonomiska nedgången 2008–2009 försvann 15 000 jobb i regionen. Av dessa var 10 000 inom industrin.

”Nu upplever vi än en gång en brytningstid, men euron har trots allt gett stabilitet och trygghet”, summerade Kimmo Puolitaival för- och nackdelarna med den inre marknaden.

 

Landskapsundersökning för Egentliga Finland som Europeiska kommissionens representation i Finland låtit utföra.

Fotografier från EU och Du–dagen på FB-sidan för Europaparlamentets informationskontor i Finland.