Nyheter 8.5.2012

Europadagen firas 9 maj

Europadagen firas den 9 maj i alla EU:s medlemssstater. Firandet av Europadagen går tillbaka på en händelse år 1950. Det var då som den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj presenterade sin plan för en integration av Europa.

Ungdomar besöker Europadagens tält i Jyväskylä 2011. Foto: Eurooppanuoret.

Planen som kom att kallas Schumandeklarationen hade utarbetats av Robert Schuman och den franska regeringens rådgivare Jean Monnet, vilka anses vara den europeiska integrationens fäder. I Schumandeklarationen lades grunden till en ekonomisk och politisk integration i Europa i avsikt att förhindra ett tredje världskrig.

I Finland firas Europadagen på flera orter. På programmet står bland annat torgjippon, diskussioner och förevisningar av europeisk film. Också i många skolor arrangeras program med Europa som tema.

Mer information om bakgrunden till Europadagen och om Europadagens program runtom i Finland:

Evenemang som ordnas av Europainformationen (mer på den finska sidan)

Europadagens evenemangskalender (på finska) på föreningen Finland i Europas webbplats

Schumandeklarationen 9.5.1950

Bakgrund om Europadagen på Europeiska unionens webbplats

EU:s historia på Europeiska kommissionens webbsidor