Nyheter 8.5.2012

Förbered dig inför resan!

Ju bättre du som resenär förbereder dig på förhand, desto färre otrevliga överraskningar råkar du ut för. Utrikesministeriet och organisationen Konsumenteuropa erbjuder tjänster för ökad resesäkerhet.

Hotell och palmer. Foto: MEK-images.

Utrikesministeriets reseanmälan och resemeddelanden

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser på egen hand eller till riskfyllda zoner gör en reseanmälan. Bäst är det förstås att göra reseanmälan redan före resan. Att göra en reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter för resan och andra uppgifter om resan till ministeriet i händelse av nöd- och krissituationer. I en krissituation, till exempel om en tsunami inträffar, kan UM nå de personer som gjort en anmälan. Anmälan kan göras som textmeddelande, med mobilportal eller med en reseanmälningsblankett enligt de anvisningar som finns på utrikesministeriets webbplats.

I en krissituation kan man anmäla sina kontaktuppgifter till en e-postadress som publiceras på UM:s webbsidor. Utrikesministeriets och konsulatens mobiltjänster är också tillgängliga i krissituationer, men näten kan överbelastas så att kontakten inte fungerar. Det är bra att redan före resan skriva upp utrikesministeriets webb-, Twitter- och Facebookadresser. Där hittar du information och anvisningar för krissituationer.
Före resan är det bra att läsa resemeddelandena om olika länder på UM:s webbplats. I resemeddelandena redogörs för den politiska situationen och säkerhetsproblem i trafiken i olika länder och man varnar för brottslighet och farliga områden.

– Det kan också vara bra att läsa resemeddelanden som andra länder publicerar. Till exempel USA:s resemeddelande är det allra försiktigaste, berättar Pasi Tuominen som är chef för enheten för konsulära ärenden vid utrikesministeriet.

Försäkringarna i skick!

Pasi Tuominen. Också interrailare bör ta en reseförsäkring, säger Pasi Tuominen på utrikesministeriets konsulära enhet. Foto: Anu Peltoniemi/Europainformationen.

– Finländarna tycks inte gardera sig lika bra mot risker som svenskarna, säger Pasi Tuominen. Av de svenska resenärerna har nämligen 95 procent en reseförsäkring, medan endast 69 procent av de finländska resenärerna tecknar en reseförsäkring.

Det lönar sig för resenärerna att ta offerter från olika försäkringsbolag. Det finns variationer i reseförsäkringarna. Utöver en reseförsäkring är det bra att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort hos FPA, om man reser inom Europa.

Konsumenteuropa ger råd

Till organisationen Konsumenteuropa vänder man sig vanligtvis om det uppkommit problem under resan. Besök gärna Konsumenteuropas webbplats redan när du planerar din resa. Där finns information om resenärernas rättigheter – till exempel vad allt man ska tänka på när man bokar en resa på internet. Detaljerad information om hur man ska göra en reklamation och formulär för reklamationer finns också på webbplatsen.

Rättigheter vid paketresor

Den som köpt en paketresa har ett bättre skydd än vanliga flygresenärer och det skydd som allmänna avtalsrättsliga principer ger. Om du köpt din resa av en finländsk researrangör bestäms dina rättigheter i paketreselagen och i de allmänna paketresevillkoren. Om du däremot har köpt din resa i ett annat EU-land, bestäms dina rättigheter enligt lagstiftningen i landet i fråga. Rättigheterna ska minst uppfylla kraven i EU-direktivet om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

På Konsumenteuropas webbplats finns information om vilka rättigheter du som resenär har när du köpt en paketresa.

Läs avtalsvillkoren före resan

Landskap i Slovenien. Omsorgsfulla förberedelser inför en resa besparar dig många bekymmer. Foto: Europainformationen.

Det är allt skäl att noggrant läsa avtalsvillkoren redan före resan. Till exempel när du hyr en bil kan du ibland råka ut för överraskande tilläggsutgifter: det kan hända att du får en räkning för skrapor och bucklor på bilen som fanns redan när du hyrde bilen. Konsumenteuropa ger råd om vad allt du ska tänka på när du hyr en bil och vad du ska göra om du får problem med biluthyrningsfirman.

Många flygresenärer har råkat ut för olägenheter när flygen varit försenade.

– Du kan kräva ersättning av flygbolaget för faktiska kostnader orsakade av ett försenat flyg. Om till exempel en konsertbiljett inte har kunnat utnyttjas på grund av att flyget är försenat kan du söka ersättning för konsertbiljetten. Maximigränsen för ersättning på grund av förseningar är 4 635 euro, säger juristen Ilona Eneberg på Konsumenteuropa.

Flygbolagen ersätter vanligen inte kostnader för försenade flyg om orsaken till förseningen varit dåligt väder, säkerhetsrisker eller flygledarstrejk. Flygbolaget måste emellertid påvisa orsaken till förseningen och motivera vilka åtgärder det vidtagit på grund av situationen.

Om en flygning försenas med över två timmar bjuder flygbolagen till exempel på förfriskningar och en måltid. Om flyget försenas med över fem timmar får kunderna välja att antingen få pengarna tillbaka för biljetten eller genomföra resan.

Läs mera

Att göra en reseanmälan på utrikesministeriets webbplats
Utrikesministeriets mobiltjänster för resenärer
Utrikesministeriets webbsidor för resenärer
FPA: Det europeiska sjukvårdskortet
Konsumenteuropa