Nyheter 21.5.2012

Professor Hiski Haukkalas europeiska meny: ”Svårsmält”

Hiski Haukkala, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet, bjöd på en intressant, om än något besk europeisk meny med vinrekommendation vid ett evenemang för allmänheten på Europadagen. Enligt Haukkala kommer alla nuvarande europeiska menyvarianter med en kvalitetsgaranti: alla lösningar har en bitter eftersmak och är garanterat dyra!

Eurokiikarit. Kuva: Euroopan unioni.

Förrätt: Vad händer om euron faller?

”Det politiska klimatet inom EU hårdnar samtidigt som man försöker fördjupa samarbetet. Detta är en mycket svår ekvation.” De fundamentala felen i europolitiken hotar att få hela euroområdet på fall och därigenom också den inre marknaden. Det har dock inget av länderna råd med enligt Haukkala – om euroområdet faller sker det knappast kontrollerat.

Även om den nuvarande politiska krisen inom EU är en av de värsta i unionens historia är den dock inte nödvändigtvis början på slutet: ”Unionens undergång har proklamerats många gånger – och än står den kvar!”

Nu skulle det dock behövas en ny Robert Schuman, Jean Monnet eller ens Charles de Gaulle. Dessvärre saknas det enligt Haukkala sådana visionärer i Europa för tillfället.

Professor Hiski Haukkala föreläste på Europadagsevenemanget i Tammerfors den 9 maj. Foto: Tampereen EurooppanuoretProfessor Hiski Haukkala föreläste på Europadagsevenemanget i Tammerfors den 9 maj. Foto: Tampereen Eurooppanuoret

Pannkaka till huvudrätt? – EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Haukkala rekommenderar alla att ta del av organisationsschemat för EU:s utrikesförvaltning. Dess komplexitet är enligt honom en utmärkt beskrivning av hela EU-systemet.

       Ett framgångsrikt EU skulle vara en betydande, global utrikespolitisk kraft. Det ser dock ut som att medlemsländerna inte lyckas enas om en ståndpunkt i fråga om till exempel Ryssland, utvecklingen i Kina eller de internationella klimatförhandlingarna.

Haukkala poängterar dock att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har utvecklats enormt under de senaste tjugo åren. Men räcker tiden till för EU att mobilisera sina krafter? Europa och världen behöver en effektiv union. ”I Asien ses Europa främst som en producent av dyra handväskor – kan framtidsbilden bli mer deprimerande?”, frågar han.

Ännu är Haukkala dock inte beredd att kalla EU:s utrikesförvaltning total pannkaka. För att citera Jean Monnet: ”Ingenting är möjligt utan människor, ingenting kan bestå utan institutioner”.

Säkerhetspolitiken har traditionellt varit kärnan i den nationella suveräniteten och länderna har haft mycket varierande intressen. Är det fortfarande så? Enligt Haukkala är det inte nödvändigtvis det, eftersom det finns all färre hot ute i världen som man kan skydda sig mot med hjälp av arméer. Ekonomin kan redan nu vara mer säkerhetspolitik än det traditionella försvaret.

Gyllene morötter till dessert

Utvidgning har varit EU:s mest framgångsrika utrikespolitik. Unionen har lyckats sprida sina värderingar genom processerna för ansökan om medlemskap. Enbart utvecklingen på Balkan – från krig till europeiskt samarbete – har varit en verklig framgångssaga.

Hittills har de morötter som unionen serverar varit tillräckligt lockande. Utvidgningstakten håller dock ofrånkomligen på att avta. Problemet är också att det blir allt svårare att integrera de länder som vill gå med i unionen.

       EU har haft svårigheter med att utveckla fungerande ”silvermorötter” vid sidan av de gyllene, dvs. fullt medlemskap, säger Haukkala. Stora länder som Ryssland nöjer sig inte med grannskapspolitik utan vill snarare ha ett strategiskt partnerskap.

Kommer EU att falla?

Som rubrik på föreläsningen hade Haukkala valt frågan ”Kommer EU att falla?”. Professorns svar på denna fråga är ett absolut ”ja”, dock med en liten reservation för när det kommer att ske.

       Inget är bestående i denna värld. Även Rom föll en gång i tiden. Men inte kommer EU ändå att upplösas inom den närmaste framtiden, vi har trots allt många gemensamma intressen i Europa.

Enligt Haukkala är alternativen till EU-samarbetet mer avskräckande. Utan Herman Van Rompuy och de övriga EU-ledarna skulle det vara mycket svårare att sköta det europeiska samarbetet. ”Jag lyfter på hatten också för de tjänstemän som dag efter dag orkar sitta i EU-institutionernas konferensrum och förhandla om de gemensamma ståndpunkterna, också med den minsta gemensamma nämnarens politik”, säger Haukkala.

Här följer till sist Haukkalas vinrekommendation för hela den europeiska menyn: Erkin pikakivääri, dvs. Egri Bikavér.

 

Artikeln bygger på professor Hiski Haukkalas föreläsning på Europadagsevenemanget vid Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors den 9 maj 2012.