Nyheter 7.6.2012

Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU

Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar — Europeiska unionens badvatten är numera i gott skick. Till och med 92 % av badvattnen uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet.

Resultaten kommer från den senaste årliga badvattenrapporten som sammanställts av Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionen. Där redogörs det för vattenkvaliteten på över 22 000 badplatser vid stränder, floder och sjöar runt om i Europa under 2011.

Vy över sjö. Foto: MEK-images.

Kvaliteten på Europas badvatten har ökat under de senaste tjugo åren

Cirka 77 % av de europeiska badplatserna har uppnått klassificeringen utmärkt vattenkvalitet. Till exempel i Kroatiens, Cyperns, Maltas och Greklands rapporter framgår att över 80 % av ländernas badvatten är av utmärkt kvalitet.

Sportentusiaster glädjer sig säkert speciellt över att Serpentine Lake i London, där flera olympiska tävlingar kommer att gå av stapeln, uppfyller kraven för vattenkvalitet.

Den allmänna badvattenkvaliteten i EU har förbättrats markant sedan 1990, då andelen kustbadplatser som inte uppfyllde kraven i badvattendirektivet låg vid 9,2 %. Nuförtiden är motsvarande andel 1,5 %.

Finlands sjöar är rena men havsvattnet lämnar en del över att önska

EU:s badvattenrapport understöder den allmänna uppfattningen om att de finska sjöarna är rena. Till och med 80,3 % av de finska badplatser i inlandsvatten uppfyller de strängaste riktvärdena. I hela EU är motsvarande andel 70,4 %.

Resultaten för vattenkvaliteten vid den finska kusten är däremot inte lika bra. Tre badplatser vid finska havsstränder har fått dåligt vitsord, medan 70,6 % av badplatserna vid kusten är av utmärkt kvalitet. Jämförelsevis har över 80 % av badvattnen vid kusten i hela EU uppnått klassificeringen utmärkt vattenkvalitet.

Man kan kontrollera vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). Man kan också rapportera tillståndet på sina lokala badplatser via webbplatsen Eye on Earth.

Läs mer

Vatteninformationssystemet för Europa (på engelska): http://water.europa.eu

Eye on earth (på engelska): http://network.eyeonearth.org

Europeiska kommissionens pressmeddelande: http://europa.eu

Europeiska miljöbyråns webbplats för badbvatten: www.eea.europa.eu