Nyheter 14.6.2012

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen kräver skärpta spelregler för gruvindustrin

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen var gäst vid en diskussion som Europainformationen ordnade i Joensuu förra veckan. Hon tog ställning till bland annat de mycket omtalade miljöproblemen vid Talvivaaragruvan.

Sirpa Pietikäinen önskar skärpta spelregler för gruvdriften. Foto: Europainformationen.

EU-parlamentarikerna Sirpa Pietikäinen (Saml, EPP) och Satu Hassi (Gröna, Greens/EFA) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till Europeiska kommissionen om utsläppen från gruvbolaget Talvivaaras gruva i Sotkamo. Utsläppen har mångfalt överskridit miljötillstånden. Till följd av spörsmålet kommer kommissionen att utreda Talvivaaras miljöproblem.

EU har ingen direkt gruvlagstiftning

Principen för miljölagstiftningen är att skydda miljöns tillstånd och människornas hälsa. Med undantag av rättsakter om säkerheten har EU emellertid ingen direkt lagstiftning om gruvdrift. Sirpa Pietikäinen önskar skärpta spelregler för gruvdriften. Hon anser att dagbrott borde förbjudas och att spillvatten från gruvorna måste renas i avloppsreningsverk, på samma sätt som inom andra industribranscher.

Talvivaara söker tillstånd för större utsläpp, trots att utsläppen i det tidigare miljötillståndet har överskridits hundrafalt. Utsläppen har förstört vattendrag och miljöproblemen skapar olägenheter för friluftslivet och turistnäringen i området.

Skadorna på naturen kan vara omöjliga att reparera

Pietikäinen betonar att miljölagstiftningen måste iakttas redan då gruvdrift planeras.

– Man kan inte senare hänvisa till okunnighet, om miljötillstånden inte följs.

Gruvindustrin skapar arbetsplatser, men på lång sikt är skadorna större än nyttan. Turistnäringen till exempel lider av miljöproblemen.

Pietikäinen menar att det råder ett utvecklingslandsproblem i Finland. Miljön förstörs och lokalbefolkningen måste ta hand om skadorna medan kapitalet från de stora gruvprojekten försvinner någon annanstans.

– Arbetsplatserna som skapas blir inte långvariga, men naturen är förstörd för evigt.

Läs mer

Sirpa Pietikäinens och Satu Hassis skriftliga spörsmål till kommissionen (på finska på Sirpa Pietikäinens webbplats): www.sirpapietikainen.net